Dead by Daylight Wiki
Advertisement
Dbd-journal-heartbeat Quotes left Maybe it is the will to survive that makes me even more alert to sounds. Sight is limited in this darkened part of the world. In this case their Heartbeats. Not my own, but instead the Killers’ as they close in on me. I just hope that they do not pick up on mine as my heart races for every thump I can hear even clearer. Quotes right
~ Benedict Baker's Journal, Nov. 1896
IconHelp note Quotes left Ponownie, moje zmysły okazały się kluczem do mojego przetrwania. Jeśli bicie mojego serca dzwoni w uszach, Zabójca jest blisko. Jeśli zobaczę „Czerwoną Poświatę” w swoim otoczeniu, Zabójca jest jeszcze bliżej! Quotes right
~ Mysterious Note

Zasięg Terroru jest częścią Mechaniki Gry w Dead by Daylight IconHelp DBDlogo.


Opis[ | ]

Zasięg Terroru to funkcja mająca na celu wywołanie strachu i niepokoju u Ocalałych, powodując, że doświadczają Bicie Serca, efekt dźwiękowy pojawiający się za każdym razem, gdy Ocalali wkraczają w „Zasięg Terroru” Zabójcy i nasila się wraz z skracającą się odległością miedzy nimi.

Zasięg Terroru[ | ]

Zasięg Terroru Zabójcy generalnie wynosi 32 metrów lub 24 metrów dla poruszających się 4.4 m/s. Jednakże, istnieją Zabójcy, którzy nie stosują się do tej zasady i mają inny Zasięg Terroru (zobacz Tabelę poniżej).

Efekty Statusu[ | ]

Istnieje kilka Elementów do Odblokowania, które mogą tymczasowo ukryć Zasięg Terroru Zabójcy, z których wszystkie mają efekt Niewykrywalny IconStatusEffects undetectable.

Moce[ | ]

Niektóre Moce Zabójców mogą chwilowo zamaskować Zasięg Terroru:


Bice Serca[ | ]

Zasięg Terroru powoduje, że własne serce Ocalałego bije głośno. To, że rzeczywiście jest to ich własne bicie serca, a nie serce Zabójcy, jak sugerowałby wpis w dzienniku Benedicta, potwierdza Tajemnicza Notatka znaleziona we mgle i widoczne bijące serce w Dead by Daylight Mobile wprowadzone do modelu Ocalałego jako zamiennik słyszalnego Bicia Serca w przypadku Graczy grających bez dźwięku.

Muzyka Zasięgu Terroru[ | ]

Muzyka Zasięgu Terroru gra dla Ocalałych, gdy znajdą się wewnątrz Zasięgu Terroru Zabójcy. Im bliżej jest Zabójca, tym muzyka staje się głośniejsza i bardziej agresywna.

Starsi Zabójcy zazwyczaj posiadają jeden z 6 dostępnych ogólnych Muzyk Zasięgu Terroru, podczas gdy nowsi lub zreworkowani Zabójcy mają swoje własne, niepowtarzalne Muzyki Zasięgu Terroru.

Muzyka Zasięgu Terroru posiada 4 warstw do niego, ilekroć odległość między Zabójcą a Ocalałym podcina następną ćwiartkę maksymalnej odległości Zasięgu Terroru. Muzyka przełącza się na następną warstwę, która może być użyta do dokładnego zmierzenia bliskości Zabójcy podczas przejścia między warstwami.

Muzyka Pościgu[ | ]

Zabójcy nie słyszą własnej muzyki Zasięgu Terroru, zamiast tego słyszą ogólną muzykę w tle odtwarzaną na wszystkich Mapach. Dopiero gdy Ocalały zainicjuje Pościg, muzyka w tle zostanie zastąpiona przez Muzykę Pościgu. Muzyka Pościgu jest podobna do Muzyki Zasięgu Terroru, które słyszą Ocalali, ale jest pozbawiony wspomnianego wcześniej warstwowania.

Podobne do Muzyki Zasięgu Terroru, starsi Zabójcy posiadają jedną z 3 dostępnych ogólnych Muzyk Pościgu, podczas gdy nowsi lub zreworkowani Zabójcy mają swoje własne, niepowtarzalne Muzyki Pościgu.


Lista Zasięgu Terroru[ | ]

Zabójca Typ Zasięg Afektowany przez Elementy do Odblokowania* Muzyka Zasięgu Terroru Muzyka Pościgu
Traper IconHelpLoading trapper - 32 metry Tak Motywy 01-06 Motywy 01-03
Widmo IconHelpLoading wraith Ukryty 0 metrów Nie
Widoczny 32 metry Tak
Wieśniak IconHelpLoading hillbilly - 32 metry Tak
Pielęgniarka IconHelpLoading nurse - 32 metry Tak Motywy 01-06 Motywy 01-03
Kształt IconHelpLoading shape Wewnętrzne Zło I 0 metrów Nie
Wewnętrzne Zło II 16 metrów Tak
Wewnętrzne Zło III 32 metry Tak
Wiedźma IconHelpLoading hag - 24 metry Tak Motywy 01-06 Motywy 01-03
Doktor IconHelpLoading doctor - 32 metry Tak
Łowczyni IconHelpLoading huntress - 20 metrów Tak Motywy 01-06 Motywy 01-03
Kołysanka, Nucenie 45 metrów Nie Plik:Huntress Lullaby.ogg n/a
Kanibal IconHelpLoading cannibal - 32 metry Tak Motywy 01-06 Motywy 01-03
Koszmar IconHelpLoading nightmare Kołysanka, Świat Snu 32 metry Nie Lullaby n/a
Świat Realny 32 metry Tak Motywy 01-06 Motywy 01-03
Świnia IconHelpLoading pig - 32 metry Tak
Klaun IconHelpLoading clown - 32 metry Tak
Zjawa IconHelpLoading spirit - 24 metry Tak Motywy 01-06 Motywy 01-03
Legion IconHelpLoading legion Default 32 metry Tak
Feral Frenzy 40 metrów Tak
Plaga IconHelpLoading plague - 32 metry Tak
Ghost Face IconHelpLoading ghost Podstawa 32 metry Tak
Nocny Całun 0 metrów Nie
Demogorgon IconHelpLoading demogorgon - 32 metry Tak
Oni IconHelpLoading oni - 32 metry Tak
Śmiercionośca IconHelpLoading deathslinger - 24 metry Tak
Kat IconHelpLoading wales - 32 metry Tak
Zaraza IconHelpLoading blight - 32 metry Tak
Bliźnięta IconHelpLoading twins Charlotte 32 metry Tak
Victor, bezczynny 10 metrów Nie
Victor, połączony 14 metrów Nie
Victor, kontrolowany 18 metrów Nie

Motywy Zasięgu Terroru 01-06[ | ]

Motyw 01
Motyw 02
Motyw 03
Motyw 04
Motyw 05
Motyw 06

Motywy Muzyki Pościgu 01-03[ | ]

Motyw 01
Motyw 02
Motyw 03


Elementy do Odblokowania[ | ]

Dodatki[ | ]

Serce Babci}}
Serce Babci Zimne serce staruszki mieszkającej w wiosce kanibali. Uwięziona wewnątrz serca esencja życia odblokowuje potężny potencjał mocy Wiedźmy.
 • Gdy ocalały aktywuje Widmową Pułapkę, zasięg terroru Wiedźmy wynosi 0.
 • Zwiększa zasięg terroru błotnych fantomów o 16 metrów.

„Przynieś mi kolejny kawałek dziewczyny.” — Babcia

Sczerniały Katalizator IconPowers blackenedCatalyst
"Spokój" - Klasa I}}
"Spokój" - Klasa I Zwyczajna procedura ECT wykorzystująca basową falę dźwiękową w celu łagodzenia skutków pewnych chorób psychicznych. Fala dźwiękowa nasycona Iskrą Cartera wypacza procedurę i wywołuje bardzo lekki niepokój u pacjenta.
 • Nieznacznie zwiększa zasięg terroru, gdy Wybuch Statyczny jest gotowy.
 • Nieznacznie zmniejsza zasięg terroru podczas ładowania Wybuchu Statycznego.

Ocalali z efektem Szaleństwa cierpią na skutek schorzenia Spokój:

 • Szaleństwo 2: ocalali co jakiś czas słyszą odległy Iluzoryczny Zasięg Terroru.
 • Szaleństwo 3: ocalali ciągle słyszą odległy Iluzoryczny Zasięg Terroru.
Iskra Cartera IconPowers cartersSpark
"Spokój" - Klasa II}}
"Spokój" - Klasa II Ryzykowna procedura ECT wykorzystująca basową falę dźwiękową w celu łagodzenia skutków pewnych chorób psychicznych. Fala dźwiękowa nasycona Iskrą Cartera wypacza procedurę i wywołuje lekki niepokój u pacjenta.
 • Nieznacznie zwiększa zasięg terroru, gdy Wybuch Statyczny jest gotowy.
 • Nieznacznie zmniejsza zasięg terroru podczas ładowania Wybuchu Statycznego.

Ocalali z efektem Szaleństwa cierpią na skutek schorzenia Spokój:

 • Szaleństwo 2: ocalali co jakiś czas słyszą odległy Iluzoryczny Zasięg Terroru.
 • Szaleństwo 3: ocalali ciągle słyszą odległy Iluzoryczny Zasięg Terroru.

„Terapia elektrokonwulsywna jest jedną z najbezpieczniejszych procedur medycznych.” — Instytut Pamięci Léry'ego

"Spokój" - Notatki Cartera}}
"Spokój" - Notatki Cartera Eksperymentalna wersja procedury ECT opisana przez Doktora Hermana w osobie własnej. Wykorzystuje basową falę dźwiękową łagodzącą skutki różnych chorób psychicznych. Fala dźwiękowa nasycona Iskrą Cartera wypacza procedurę i wywołuje u pacjenta ogromny strach i niepokój.
 • Znacznie zwiększa zasięg terroru, gdy Wybuch Statyczny jest gotowy.
 • Znacznie zmniejsza zasięg terroru podczas ładowania Wybuchu Statycznego.

Ocalali z efektem Szaleństwa cierpią na skutek schorzenia Spokój:

 • Szaleństwo 2: ocalali co jakiś czas słyszą odległy Iluzoryczny Zasięg Terroru.
 • Szaleństwo 3: ocalali ciągle słyszą odległy Iluzoryczny Zasięg Terroru.

„Potężniejsze drgawki padaczkowe wywołują katatonię. Przynajmniej jestem spokojny tak długo, jak trwa.” — Herman Carter

Opalowy Król}}
Opalowy Król Szklany pionek do szachów przedstawiający króla, ukształtowany przez Mgłę w osobie własnej. Zaklęty w nim pogłos potężnego Bytu może wywołać szaleństwo nawet u najsilniejszych umysłów.

Ocalali z efektem Szaleństwa cierpią z powodu następujących schorzeń: Spokój, Dyscyplina, Porządek oraz Powściągliwość.

 • Ocalali co jakiś czas słyszą odległy Iluzoryczny Zasięg Terroru.
 • Podczas pościgu ocalali widzą Iluzoryczną Czerwoną Poświatę oraz Zasięg Terroru, tak jakby Doktor znajdował się bezpośrednio za nimi. Efekt utrzymuje się przez 6 sekund po zakończeniu pościgu na 2. poziomie szaleństwa i jest stale włączony na 3. poziomie szaleństwa.
 • Zniszczone palety mogą zostać zastąpione Iluzorycznymi Paletami, które znikają tylko wtedy, gdy się do nich podejdzie.
 • Nowa Iluzoryczna Paleta pojawia się co 20 sekund w miejscu losowej zniszczonej palety.
 • Umiarkowanie wydłużas czas trwania Iluzorycznego Doktora.
 • Doktor widzi aury Iluzorycznych Palet i Iluzorycznych Doktorów.

„Wpatrywanie się w opałowe szkło jest równoznaczne z zatapianiem się w otchłanie szaleństwa.”

Martwy Królik}}
Martwy Królik Szary królik. Został rozcięty od szyi aż po ogon.
 • Średnio zmniejsza zasięg terroru będąc na II poziomie Wewnętrznego Zła.
 • Średnio zwiększa zasięg terroru będąc na III poziomie Wewnętrznego Zła.
Wewnętrzne Zło IconPowers stalker1
Opalizujący Guzik}}
Opalizujący Guzik Wyglądający jak ze szkła guzik uformowany z samej Mgły, który przedstawia podobiznę Legionu. Jego powierzchnia jest ciepła i promieniująca mocą Bytu.

Podczas Dzikiego Szału:

 • palety, przez które przeskakujesz, zostają natychmiast zniszczone.

Efekt trwa do opróżnienia wskaźnika.

„Młodość pochłonięta przez opalowe szkło powiększa i poszerza zasięg Bytu.”

Dziki Szał IconPowers feralFrenzy
Fioletowy Grzyb}}
Fioletowy Grzyb Ciemny grzyb z Drugiej Strony, który umożliwia Demogorgonowi telepatyczne zakłócenie zmysłów Ocalałych.
 • Nieznacznie wydłuża czas trwania efektu Niewykrywalny IconStatusEffects undetectable zastosowanego na Demogorgonie po wyjściu z Portalu.
Z Otchłani IconPowers ofTheAbyss
Cynobrowy Grzyb}}
Cynobrowy Grzyb Jasnoczerwony trujący grzyb z Drugiej Strony.
 • Umiarkowanie wydłuża czas trwania efektu Niewykrywalny IconStatusEffects undetectable zastosowanego na Demogorgonie po wyjściu z Portalu.

"Wciąż prowadzimy eksperymenty na tym osobniku, ale na razie wyniki są niespójne." — Hawkins National Laboratory

Obsydianowy Kielich}}
Obsydianowy Kielich Kielich o starożytnym wyglądzie wykonany z czystego obsydianu.
 • Kat zyskuje efekt Niewykrywalny IconStatusEffects undetectable, gdy stoi na ścieżce Rytuału Sądu.

"Wybacz, że cię budzę, ale nie mogę ruszyć bez ciebie." — James Sunderland

Rytuał Sądu IconPowers ritesOfJudgement
Ostatni Oddech "Złego Człowieka"}}
Ostatni Oddech "Złego Człowieka" Potężne, ostatnie tchnienie „Złego Człowieka”, pacjenta Przytułku Crotus Prenn. Drży intensywnie w rękach Pielęgniarki.
 • Trafienie ocalałego atakiem teleportacyjnym daje Pielęgniarce status Niewykrywalny IconStatusEffects undetectable na 16 sekund
  • Efekt można włączyć tylko raz na 60 sekund.
Ostatni Oddech Spencera IconPowers breath
"Duch" - Sadza}}
"Duch" - Sadza Symbol Khugwemuu. Został narysowany palcem zanurzonym w sadzy. Reprezentuje niematerialny wymiar.
 • Po wyjściu z trybu niewidzialności, zasięg terroru i czerwona poświata Widma pozostają nieaktywne przez 6 sekund.
Zawodzący Dzwon IconPowers bell
"Bestia" - Sadza}}
"Bestia" - Sadza Symbol Kunwulju. Został narysowany palcem zanurzonym w sadzy. Reprezentuje świat grozy.
 • Zasięg terroru Widma nie jest stłumiony, gdy znajdujesz się w trybie niewidzialności.
 • Zapewnia 100% premii do Punktów Krwi za prześladowanie i niespodziewane ataki.
Zawodzący Dzwon IconPowers bell
"Duch" - Sadza}}
"Duch" - Sadza Symbol Khugwemuu. Został narysowany palcem zanurzonym w sadzy. Reprezentuje niematerialny wymiar.
 • Po wyjściu z trybu niewidzialności, zasięg terroru i czerwona poświata Widma pozostają nieaktywne przez 6 sekund.

Umiejętności[ | ]

Ekscytacja}} Ekscytacja

Nie możesz się doczekać, aż powiesisz swą zdobycz. Gdy niesiesz ocalałego, otrzymujesz następujące efekty:

"W pewnym momencie ekscytacja związana z powieszeniem jednego z nas staje się ważniejsza niż pragnienie pozbawienia nas życia."

Życie na Kredyt}} Życie na Kredyt

Za każdym razem, kiedy ratujesz wiszącego na Haku Haki}} sojusznika, napełnia cię nieoczekiwana energia.

Gdy ściągniesz ocalałego z haka w chwili, gdy ten znajduje się w obrębie terroru zabójcy, uaktywnisz tym samym Wytrzymałość IconStatusEffects enduranceSurvivor chroniącą sojusznika przez 15 sekund.

Od momentu jej aktywacji wszelkie obrażenia, które wprowadziłyby uratowanego ocalałego w stan Agonii Agonia}}, zamienia w efekt Głęboka Rana IconStatusEffects deepWound trwającą 10/15/20s.

Jeśli uratowany przez Ciebie sojusznik odniesie jakiekolwiek obrażenia w trakcie trwania Głębokiej Rany lub nie wyleczy się na czas, licząc od momentu aktywacji dodatkowej ochrony, zostanie uaktywniony automatycznie stan agonii.

„Piecze jak cholera, ale cię nie zabije. Wstawaj i na nich, żołnierzu! Ruchy!” — Bill Overbeck

Unikalna dla Billa Overbecka przed 35 poziomem, po 35 poziomie przyswajalna wersja tej umiejętności jest możliwa do zdobycia przez innych Ocalałych.

Koulrofobia}} Koulrofobia

Sama twoja obecność wywołuje wielki strach.

Ocalali znajdujący się w Zasięgu Terroru Zasięg Terroru}} Zabójcy mają 30/40/50 % kary do szybkości postępu Leczenia.

Mroczne Oddanie}} Mroczne Oddanie

Pokaz twoich mocy tworzy rozprzestrzeniający się wir paniki.

Wpadasz w obsesję na punkcie jednego ocalałego. Trafienie obsesji podstawowym atakiem spowoduje, że przez 20 s będzie ona generować 32 m zasięgu terroru. W tym czasie twój zasięg terroru zostaje zmniejszony do zera.

Obsesja słyszy generowany przez siebie zasięg terroru przez cały czas trwania umiejętności.

 • Zabójca może mieć obsesję na punkcie jednego ocalałego naraz.

„A strach opanuje nieposłusznego niewiernego, który bezpodstawnie będzie głosił moje przyjście.” - Tabliczka Adiris, 48.9

Unikalna dla Plagi przed 40 poziomem, po 40 poziomie przyswajalna wersja tej umiejętności jest możliwa do zdobycia przez innych Zabójców.

Niepokój}} Niepokój
Twoja przeraźliwa obecność emanuje na nienaturalnie dużym obszarze.
 • Zwiększa twój Zasięg TerroruIconHelp terrorRadius o 22/24/26 %
 • Otrzymujesz 100 % bonus do Punktów KrwiIconHelp bloodpoints za wykonywanie działań w Kategorii PrzebiegłośćDailyRitualIcon deviousness.
Dywersja}} Dywersja

Umiejętność aktywowana.

Przebywanie poza Pościgiem w Zasięgu Terroru Zasięg Terroru}} Zabójcy przez 40/35/30 sekund aktywuje Dywersję.

Gdy Dywersja jest aktywna, naciśnij przycisk Aktywnej Umiejętności, kiedy kucasz w bezruchu, aby rzucić kamyk, który wywoła dywersję w odległości 20 metrów.

Dywersja składa się z:

Licznik czasu Dywersji ulega wyzerowaniu po użyciu Umiejętności.

"W życiu jest droga prawości i nieprawości. Jeśli zbłądzisz na tę drugą, to nie sposób przewidzieć, kim się potem staniesz." — Adam Francis

Tajemny Pościg}} Tajemny Pościg

Jeden z ocalałych staje się twoją obsesją. Czaisz się w cieniu, po kolei eliminując ofiary. Gdy twoja obsesja wisi na haku, cecha otrzymuje żeton (maksymalnie 2/3/4).

Każdy żeton zmniejsza twój zasięg terroru o 4 m podczas pościgu.

Gdy ocalały ratuje obsesję z haka, ratujący staje się obsesją. Tracisz wszystkie żetony, jeśli obsesja zostanie poświęcona lub zabita.

 • Tylko jedna obsesja na rozgrywkę

„Nawet nie wiesz, co dla ciebie zaplanowałem. Tygodniami będą o tym pisać w gazetach - zadbam o to. - Ghost Face

Podstępność}} Podstępność
Odblokowuje zdolność ukrywania się.
 • Przyznaje Efekt NiewykrywalnyIconStatusEffects undetectable po staniu nieruchomo przez 4/3/2 sekund.
  • Ten efekt trwa do momentu ponownego poruszenia się.
Bestialska Obserwacja}} Bestialska Obserwacja

Skrupulatność, drobiazgowość, brak litości w działaniu - tak można cię opisać.

Twój podstawowy Zasięg Terroru IconHelp terrorRadius jest zwiększony o 8 metrów.

 • Gdy nie prowadzisz Pościgu, twój Zasięg Terroru IconHelp terrorRadius jest zmniejszony o 16 metrów, a twoje Pole Widzenia zwiększa się o 3/5/10 °.

Bonusy do Pola Widzenia nie łączą się.

"Czas na terapię!" — Herman Carter, Doctor

Obiekt Obsesji}} Obiekt Obsesji

Łączy cię z zabójcą nadprzyrodzona więź.

 • Jeżeli patrzysz w jego kierunku, łącząca was więź ujawni wam nawzajem swoje Aury Aura}}.
 • Ten efekt działa tylko wtedy, gdy jesteś poza zasięgiem terroru zabójcy.
 • Jeżeli jesteś Obsesją Obsesja}}, ten efekt działa na maksimum 56/64/72 metrów.
 • W przeciwnym wypadku działa na maksimum 44/56/64 metrów.
 • Zwiększa twoje szanse na zostanie obsesją zabójcy.
 • Zabójca może mieć obsesję wyłącznie na punkcie jednego ocalałego na mecz.

„On mnie obserwował!” — Laurie Strode

Unikalna dla Laurie Strode przed 35 poziomem, po 35 poziomie przyswajalna wersja tej umiejętności jest możliwa do zdobycia przez innych Ocalałych.

Przytłaczająca Obecność}} Przytłaczająca Obecność

Sama twoja obecność wywołuje wielki strach. Ocalali znajdujący się w zasięgu terroru cierpią z powodu niewydajności. Ocalali objęci działaniem umiejętności zużywają ładunki swoich przedmiotów 80/90/100 % szybciej.

„Cholera! Upuściłem gazę!”

Unikalna dla Doktora przed 30 poziomem, po 30 poziomie przyswajalna wersja tej umiejętności jest możliwa do zdobycia przez innych Zabójców.

Nadzór}} Nadzór

Przebywanie w pobliżu zabójcy napełnia cię determinacją.

Za każde 15 sekund spędzone w zasięgu terroru zabójcy, nie będąc w pościgu, otrzymujesz 1 Żeton do maksimum wynoszącego 2/3/4 Żetony.

Gdy Nadzór ma przynajmniej 1 Żeton, Dobre Testy Umiejętności są traktowane jako Świetne Testy Umiejętności i zabierają 1 Żeton oraz przyznaj dodatkową premię za postęp w wysokości 1%.

„Miałem cię. Miałem cię, gdy uklękłeś na kolanach. Byłeś przerażony, bo cię mieliśmy. Zamkniemy tę sprawę!” — Detektyw David Tapp

Unikalna dla Detektywa Tappa przed 40 poziomem, po 40 poziomie przyswajalna wersja tej umiejętności jest możliwa do zdobycia przez innych Ocalałych.

Majsterkowicz}} Majsterkowicz

Gdy postęp naprawy generatora wyniesie 85 %, otrzymasz dźwiękowe powiadomienie i twój zasięg terroru zostanie zredukowany do 0 m na okres 8/10/12 sekund.

„Wieśniak tworzy imponujące narzędzia ze śmieci. Może nas nimi okaleczać na wyjątkowo twórcze sposoby...” - Notatnik

Unikalna dla Wieśniaka przed 40 poziomem, po 40 poziomie przyswajalna wersja tej umiejętności jest możliwa do zdobycia przez innych Zabójców.

Szlak Udręki}} Szlak Udręki

Prowadzisz ofiary drogą bólu i kary.

Po kopnięciu Generatora Generator}} otrzymujesz status Niewykrywalny na 15s.

Unikalna dla Piramidogłowy przed 35 poziomem, po 35 poziomie przyswajalna wersja tej umiejętności jest możliwa do zdobycia przez innych Zabójców.

Niepokojąca Obecność}} Niepokojąca Obecność

Sama twoja obecność wywołuje wielki strach. Ocalali naprawiający lub leczący w twoim Zasięg Terroru IconHelp terrorRadius są poddani następującym efektom:

 • Zwiększa szansę na uaktywnienie testu umiejętności o 6/8/10 %
 • Zmniejsza paski sukcesu o 40/50/60 %.

„Obecność tego czegoś demotywuje nas.”


Dziennik zmian[ | ]

Patch 1.8.1[ | ]

 • Zwiększono Zasięg Terroru Koszmaru do 24 metrów z poprzednich 16 metrów.

Patch 1.9.3[ | ]

 • Zwiększono Zasięg Terroru Wiedźmy do 24 metrów z poprzednich 28 metrów.

Patch 2.5.0[ | ]

 • Zwiększono Zasięg Terroru Świni do 32 metrów z poprzednich 28 metrów.

Patch 2.6.0[ | ]

 • Intensywność Zasięgu Terroru jest teraz skalowana w oparciu o odległość w pionie, oprócz odległości w poziomie.

Patch 2.7.0[ | ]

 • Zwiększono Zasięg Terroru Legionu do 32 metrów z poprzednich 24 metrów.


Ciekawostki[ | ]

 • Kołysanki Łowczyni i Koszmaru nie są uważane za część ich Zasięgu Terroru i nie można ich zmienić żadnymi Umiejętnościami.
  • Zasięg Terroru Koszmaru wpływa również na Ocalałych zarówno w Świecie Snów, jak i poza nim, nawet jeśli poza nim nie słyszą Bicia Serca.
Advertisement