Dead by Daylight Wiki
Advertisement

Złamany Klucz to Rzadki Przedmiot IconHelp items.

Ikona Opis Koszt
Złamany Klucz Kabłąk i trzon klucza wibrujące energią. Moc drzemiąca w tym zepsutym kluczu nie może się uwolnić samoistnie. Różnorodne obiekty dołączone do klucza uwalniają jego energię. 5,000

IconHelp bloodpoints

Pozostałe typy kluczy[ | ]

Ciekawostki[ | ]

  • Złamany Klucz został dodany w aktualizacji 1.1.2.
Advertisement