Dead by Daylight Wiki
Advertisement


IconHelp archivesLog
IconHelp archivesCollection
Quotes left Historie są najważniejsze. Dzięki nim rozumiemy nasze związki, samych siebie, naszą rzeczywistość. Dają nam radość, rozeznanie i inspirację. Uczą nas, podbudowują, wzmacniają. Historie są eliksirem duszy. Ale... mogą być też trucizną. Pokonać nas. Zniszczyć. Skazić. Trzymać w nieskończonej pętli bólu i cierpienia. Czasem jedyną ucieczką jest znalezienie innej historii... Właściwej historii. Quotes right
~ Obserwator, Tome VIII - Deliverance Reveal Trailer Narration

Tom VIII - Wybawienie jest Tomem Tomy}}, który zapoczątkował Czwartą Szczelinę w Dead by Daylight IconHelp DBDlogo i został wydany 28 lipca 2020.


Przegląd[ | ]

Postacie wybrane do tego Tomu to Jake Park SurvivorJake, Jeffrey Hawk (Klaun IconHelpLoading clown).


Wspomnienia i Dzienniki[ | ]

Jeffrey Hawk: Finger of Chaos[ | ]

Do ujawnienia w kolejnych Poziomach Tomów.


Jake Park: Exile of the Kingdom[ | ]

Do ujawnienia w kolejnych Poziomach Tomów.


The Observer: Midnight in the Garden of Infinity[ | ]

Do ujawnienia w kolejnych Poziomach Tomów.


Teaser[ | ]


Zwiastun[ | ]

Advertisement