Dead by Daylight Wiki
Advertisement
IconHelp mysteryBox

Tajemnicze Pudełko to pewien typ węzła, który pojawia się i może być zakupiony w Krwistej Sieci Krwista Sieć}}.

Przegląd[ | ]

Tajemnicze Pudełko pojawiają się we wszystkich Rzadkościach, po odblokowaniu nagradzają gracza Rzeczą Do Odblokowania o tej samej lub wyższej Rzadkości, który zostaję ujawniony tylko po zakupie Tajemniczego Pudełka.


Rzadkości Do Odblokowania[ | ]

Element do odblokowania w pierwotnie miał szansę być dowolną Rzadkością, z najwyższym prawdopodobieństwem odblokowania tej samej rzadkości, co tajemnicze pudełko. Mogło to czasami powodować, że Ultra Rzadkie Tajemnicze Pudełko odblokowywało na przykład Pospolitą Rzecz Do Odblokowania.

Wraz ze zmianą kosztu węzła Krwistej Sieci, w zależności od rzadkości węzła, programiści na stałe zakodowali grę, aby uniemożliwić odrodzenie odblokowanego z niższą rzadkością niż Tajemnicze Pudełko.

Poniższa tabela nadal wymienia wszystkie szanse, ponieważ są one nadal zdefiniowane w kodzie Gry, z tymi niemożliwymi do zdobycia:

Pospolita Rzecz Do Odblokowania Niepospolita Rzecz Do Odblokowania Rzadka Rzecz Do Odblokowania Bardzo Rzadka Rzecz Do Odblokowania Ultra Rzadka Rzecz Do Odblokowania
Pospolite Tajemnicze Pudełko 40 % 35 % 18 % 6 % 1 %
Niepospolite Tajemnicze Pudełko 28 % 38 % 20 % 10 % 4 %
Rzadkie Tajemnicze Pudełko 20 % 22 % 34 % 15 % 9 %
Bardzo Rzadkie Tajemnicze Pudełko 14 % 18 % 22 % 30 % 16 %
Ultra Rzadkie Tajemnicze Pudełko 12 % 14 % 20 % 26 % 28 %

Specjalne Wydarzenia[ | ]

Podczas Wydarzeń, które odblokowują pojawianie się Wydarzeniowych Rzeczy Do Odblokowania, gra zastępuje wyżej wymienione domyślne prawdopodobieństwa, dając każdemu Tajemniczemu Pudełku 20%' szansę na pojawienie się Wydarzeniowych Rzeczy Do Odblokowania:

Pospolite Rzecz Do Odblokowania Niepospolite Rzecz Do Odblokowania Rzadkie Rzecz Do Odblokowania Bardzo Rzadkie Rzecz Do Odblokowania Ultra Rzadkie Rzecz Do Odblokowania Wydarzenie Rzecz Do Odblokowania
Pospolite Tajemnicze Pudełko 28 % 27 % 18 % 9 % 1 % 20 %
Niepospolite Tajemnicze Pudełko 16 % 30 % 20 % 10 % 1 % 20 %
Rzadkie Tajemnicze Pudełko 8 % 14 % 34 % 15 % 16 % 20 %
Bardzo Rzadkie Tajemnicze Pudełko 2 % 9 % 22 % 30 % 16 % 20 %
Ultra Rzadkie Tajemnicze Pudełko 0 % 6 % 20 % 26 % 28 % 20 %


Zimowe Prezenty[ | ]

Podczas wydarzenia Winter Solstice, twórcy gry dodali specjalne Tajemnicze Pudełko do Krwistej Sieci, które pojawiało się na każdym poziomie, dwukrotnie co każde 5 poziomów i zawierało za każdym razem inną nagrodę. Usunięto je w aktualizacji 1.9.0.


Opis Zmian[ | ]

Patch 1.8.3[ | ]

  • Dodano prezenty zimowe, które tymczasowo zastępują Tajemnicze Pudełko.

Patch 1.9.0[ | ]

  • Tajemnicze Pudełko'Rzadkość Tajemniczego Pudełka może teraz sięgać aż do Ultra Rzadkich.
  • Usunięto Zimowe Prezenty.
  • Od teraz z Tajemniczego Pudełka może wypaść pistolet.


RZECZY DO ODBLOKOWANIA
Ach adeptDwightAch adeptMeg Osiągnięcia Ach adeptClaudetteAch adeptJake IconHelp addons Dodatki do przedmiotów IconHelp dailyRituals Dzienne Rytuały IconHelp items Przedmioty IconHelp mysteryBox FP Tajemnicze Pudełko IconHelp offerings Dary IconHelp perks Umiejętności
Advertisement