Dead by Daylight Wiki
Advertisement
IconHelp statusHUD

Status HUD jest systemem informacyjnym w Dead by Daylight IconHelp DBDlogo.


Opis[ | ]

Status HUD informuje graczy o efektach nałożonych na nich przez Umiejętności IconHelp perks, Dodatki do przedmiotów IconHelp addons i mechanizmy gry.

Dzielą się one na trzy podkategorie: Efekty Umiejętności, Efekty Statusu i Wskaźniki Sprawności.

Dwa ostatnie zaprezentowano w aktualizacji 1.5.0.


Efekty Statusu[ | ]

IconHelp statusEffects
IconHelp statusEffectList

Efekty Statusu to stany, które mogą zostać nałożone na gracza. Każdy z nałożonych efektów wyświetlany jest w prawej części ekranu. Kolor ikony świadczy o tym czy jest to wzmocnienie czy osłabienie. W większości, nie mają one znaczków na ikonie wskazujących na poziom wzmocnienia/osłabienia.

Oprócz dwóch efektów: Żądza Krwi IconHelp bloodlust i Szaleństwo IconStatusEffects madness.

Oślepienie[ | ]

IconStatusEffects vision Zmniejsza zdolność odczytywania Aury przez Ocalałych.

Następujące interakcje powodują Oślepienie:

Żądza Krwi[ | ]

Po więcej informacji o Żądzy Krwi, proszę zapoznać się z jego Artykułem.
IconStatusEffects bloodLust Aktywuje się, gdy Zabójca prowadzi pościg przez określony czas. Żądza Krwi zwiększa Prędkość Ruchu Zabójcy.

Okaleczenie[ | ]

IconStatusEffects broken Ocalały jest ciężko ranny i nie można wyleczyć go ze Stanu Krytycznego.

Następujące interakcje powodują Okaleczenie:

Przekleństwo[ | ]

IconStatusEffects cursed Ocalały cierpi z powodu negatywnych efektów związanym z Przeklętym Totemem; oczyszczenie Przeklętego Totemu Przeklęty Totem}} uwalnia od klątwy.

Następujące interakcje powodują Przekleństwo:

Następujące interakcje potrzebują Przekleństwa żeby aktywować ich drugorzędny efekt:

Głęboka Rana[ | ]

Po więcej informacji o Głębokiej Ranie proszę zapoznać się z Artykułem o Stanach Zdrowia.
IconStatusEffects deepWound Ocalały jest ciężko ranny i stopniowo zbliża się do Stanu Agonii Stan Agonii}}.

Następujące interakcje powodują efekt Głębokiej Rany:

Wytrzymałość[ | ]

Plik:IconStatusEffects endurance.png Na Ocalałych zostanie nałożoby efekt Wytrzymałość i może przyjąć na siebie dodatkowy cios.
Po uderzeniu Ocalały będzie zaznaczony białą Aurą, sygnalizując Zabójcy o posiadaniu tego efektu.

Następujące interakcje powodują efekt Wytrzymałość:

Wyczerpanie[ | ]

IconStatusEffects exhausted Efekt Wyczerpanie zapobiega Ocalałych przed łączeniem kilku Umiejętności Wyczerpania, umieszczając je w jednym wspólnym czasie odnowienia.

Następujące interakcje powodują efekt Wyczerpanie:

Narażony[ | ]

IconStatusEffects exposed Efekt Narażony stawia Ocalałych w bezpośrednim niebezpieczeństwie i pozwala powalać Ocalałych pojedynczym Podstawowym Atakiem.

Gdy efekt Narażony jest aktywowany, odtwarzana jest globalna wskazówka dźwiękowa, a w interfejsie pojawia się ikona dla wszystkich Ocalałych, których to dotyczy.

Następujące interakcje powodują efekt Narażony:

Pośpiech[ | ]

IconStatusEffects haste Efekt Pośpiech zwiększa Bazową Prędkość poruszania się Postaci.

Następujące interakcje powodują efekt Pośpiech:

Krwawienie[ | ]

Po więcej informacji o Krwawieniu, proszę zapoznać się z jego Artykułem.
IconStatusEffects bleeding Ocalały pod efektem Krwawienie obficie krwawi, nawet, gdy nie jest ranny, przez co staje się łatwiejszy do wytropienia przez Zabójcę.

Następujące interakcje powodują efekt Krwawienie:

Skrępowany[ | ]

IconStatusEffects hindered Efekt Skrępowany zmniejsza Bazową Prędkość poruszania się Postaci.

Następujące interakcje powodują efekt Skrępowany:

Szaleństwo[ | ]

Po więcej informacji o Szaleństwie, proszę zapoznać się z jego Artykułem.
IconStatusEffects madness Efekt Szaleństwo używany wyłącznie przez Doktora Doktor}}, osłabia poczytalność Ocalałego coraz bardziej wpływając na niego różnymi przypadłościami, w zależności od Dodatków, z których korzysta Doktor.

Następujące interakcje powodują efekt Szaleństwo:

Unieruchomiony[ | ]

IconStatusEffects incapacitated Efekt Unieruchomiony, używany eksluzywnie przez Bliźnięta IconHelpLoading twins, osłabia zdolność Ocalałego do interakcji z określonymi Rekwizytami tak długo, jak Victor jest do nich przyczepiony.

Poniższe interakcję są blokowanie przez efekt Unieruchomiony:


Poniższe interakcję nie zostają zablokowane przez efekt Unieruchomiony:


Poniższa moc nakłada efekt Unieruchomiony:

Zmasakrowany[ | ]

IconStatusEffects mangled Ocalały jest ciężko ranny i potrzebuje więcej czasu, aby się w pełni wyleczyć o 20 %.
Efekt Statusu zostaje usunięty dopiero, gdy Ocalały zostanie całkowicie wyleczony.

Następujące interakcje powodują efekt Zmasakrowany:

Nieświadomy[ | ]

IconStatusEffects oblivious Ocalali pod wpływem efektu Nieświadomy są nieświadomi co do miejsca pobytu Zabójcy, maskując ich Zasięg Terroru.
  • Ocalali nie słyszą bicia serca w Zasięgu Terroru.
  • Umiejętności potrzebujący Zasięgu Terroru aby się aktywować nie działają.

Następujące interakcje powodują efekt Nieświadomy:

Niewykrywalny[ | ]

IconStatusEffects undetectable Efekt Niewykrywalny aktywuje mechanikę ukrywania się Zabójcy.
  • Wyłącza Zasięg Terroru.
  • Wyłącza Czerwoną Poświatę.
  • Blokuje Ocalałych przed odczytaniem Aury IconHelp auras Zabójcy.
  • Wyłącza dźwięk jump-scare'a po rozpoczęciu przemieszczania się ze stanu stacjonarnego.
  • Włącza efekty wizualne ekranu dymu, wskazujące na aktywacje ukrycia.

Następujące interakcje powodują efekt Niewykrywalny:


POZIOMY, RANKING I HUD
Icon Level Poziomy Icon Rank small Rangi IconHelp statusHUD Status HUD
Advertisement