Dead by Daylight Wiki
Advertisement
Opis Daru może się różnić od tego w grze z powodów opisanych tutaj.

Spleśniała Elektroda to Pospolity Dodatek Dodatki do Przedmiotów}} do Mocy Iskra Cartera IconPowers cartersSpark.

Ikona Opis Koszt
Spleśniała Elektroda Spleśniała elektroda, która może przewodzić słabe natężenie prądu.
  • Nieznacznie zwiększa zasięg Terapii Szokowej.
3,000

IconHelp bloodpoints

Advertisement