Dead by Daylight Wiki
Advertisement

Soczewka Skupiająca to Niepospolity dodatek do Latarki.

Ikona Opis
FulliconAddon focusLens Gruba, szklana soczewka skupiająca wiązkę światła wydobywającego się z Latarki. Zwiększa intensywność wiązki światła.
  • Nieznacznie zwiększa zasięg wiązki światła Latarki.
  • Nieznacznie zwiększa jasność światła Latarki.
  • Nieznacznie zwęża wiązkę światła Latarki.
  • Nieznacznie zwiększa czas trwania Oślepienia.

Ciekawostki[ | ]

  • Zwiększa zasięg wiązki o 25 %.
  • Zawęża wiązkę światła latarki o 15 %.
  • Zwiększa jasność o 20 %.
  • Skraca czas potrzebny do oślepienia o 10 %.
  • Skraca czas potrzebny do zniszczenia widmowych pułapek o 10 %.
  • Zwiększa czas trwania oślepienia o 10 %.
Advertisement