Dead by Daylight Wiki
Advertisement
W tym artykule omówiono wszystkie Skrzynki z Narzędziami w Dead by Daylight. Dla innych znaczeń zobacz: Skrzynka z Narzędziami (ujednoznacznienie).

Skrzynki z Narzędziami są rodzajem Przedmiotu Przedmiot}} używanego przez Ocalałych Ocalali}} w Dead by Daylight IconHelp DBDlogo.


Opis[ | ]

Skrzynki z Narzędziami mają dwa główne zastosowania: szybszą naprawęGeneratorów Generatory}}i sabotowanie Haków Haki}}.

Nie wszystkie Skrzynki z Narzędziami nadają się do obu wyżej wymienionych zastosowań, ponieważ niektóre są przeznaczone tylko do jednego z nich i działają gorzej przy drugim.


Oryginalna Skrzynka z Narzędziami[ | ]

Oryginalna i jedyna Skrzynka z Narzędziami do Aktualizacji 1.1.2:

Skrzynka z Narzędziami (Przedmiot) Metalowa skrzynka zawierająca podstawowy zestaw narzędzi. Może być użyta do naprawy albo niszczenia mechanicznych elementów.
 • Średnio zwiększa prędkość naprawy.
 • Odblokowuje możliwość sabotażu.

"Nie wiadomo, skąd pochodzą te narzędzia. Przyniósł je jeden z nas, czy należały do jednego z potworów?"


Nowe Skrzynki z Narzędziami[ | ]

Aktualizacja 1.1.2 dodała 5 nowych Skrzynek z Narzędziami do Gry:

Zużyte Narzędzia}}
Zużyte Narzędzia Metalowa skrzynka zawierająca niesprawne narzędzia, które mogą się zepsuć w każdym momencie. Może być użyta do naprawy albo niszczenia mechanicznych elementów.
 • Średnio zwiększa prędkość naprawy.
 • Nieznacznie zmniejsza paski sukcesu testów umiejętności.
 • Odblokowuje możliwość sabotażu.

"I ty to nazywasz narzędziami? Serio?"

Skrzynka z Narzędziami Mechanika}}
Skrzynka z Narzędziami Mechanika Metalowa skrzynka zawierająca specjalistyczne narzędzia mechanika. Może być użyta do reperowania lub niszczenia różnorodnych mechanicznych elementów nawet bez odpowiedniego przeszkolenia.
 • Znacznie zwiększa szybkość naprawy.
 • Średnio zmniejsza szybkość sabotażu.
 • Odblokowuje możliwość sabotażu.
Przestronna Skrzynka z Narzędziami}}
Przestronna Skrzynka z Narzędziami Metalowa skrzynka zawierająca podstawowy zestaw narzędzi. Może być użyta do naprawy albo niszczenia mechanicznych elementów.
 • Średnio zwiększa prędkość naprawy.
 • Odblokowuje możliwość sabotażu.
Skrzynka z Narzędziami Inżyniera}}
Skrzynka z Narzędziami Inżyniera Metalowa skrzynka zawierająca specjalistyczne narzędzia inżynierskie. Większość narzędzi może być użyta do reperowania lub niszczenia różnorodnych mechanicznych elementów nawet bez odpowiedniego przeszkolenia.
 • Ogromnie zwiększa szybkość naprawy.

"Stworzyłem znakomite narzędzia i sparaliżowało mnie, gdy mi je skradziono. Te są jedynie żałosną repliką mgły." - Dziennik Vigo

Skrzynka z Narzędziami Alexa}}
Skrzynka z Narzędziami Alexa Metalowa skrzynka zawierająca głównie piły i uchwyty różnych wielkości, ale także inne narzędzia. Mimo iż znajdujące się w skrzynce przedmioty służą głównie do niszczenia obiektów, mogą być także użyte do naprawy mechanicznych elementów.
 • Nieznacznie zwiększa prędkość naprawy.
 • Średnio zwiększa prędkość sabotażu.
 • Odblokowuje możliwość sabotażu.

"Większość narzędzi jest podpisana jako «własność Alexa»."


Dodatki[ | ]

Poniższa lista zawiera wszystkie dostępne Dodatki IconHelp addons do Skrzynki z Narzędziami:

Ikona Nazwa Opis
Kleszcze}}
Kleszcze Użyteczne narzędzie służące do zaciskania gumowych węży ogrodowych i przytrzymywania drutów we właściwym miejscu. Zapobiega nieszczęśliwym wypadkom przy pracy.
 • Nieznacznie zwiększa paski testów umiejętności podczas naprawiania generatora.
Skrawki}}
Skrawki Sprężyny, śruby i koła zębate. Przeważnie bezużyteczne śmieci.
 • Dodaje 15 ładunków do skrzynki z narzędziami.
Czysta Szmatka}}
Czysta Szmatka Zwyczajna szmatka; jest podejrzanie czysta.
 • Nieznacznie zwiększa prędkość naprawy generatora za pomocą skrzynki z narzędziami.
Kłębek Drutu}}
Kłębek Drutu Przenośna, bardzo ciężka szpula miedzianego drutu.
 • Dodaje 30 ładunków do skrzynki z narzędziami.
Nasadka Przegubowa}}
Nasadka Przegubowa Nasadka zapewniająca giętkość i elastyczność śrub znajdujących się głęboko w mechanicznych urządzeniach poza zasięgiem jakichkolwiek narzędzi.
 • Średnio przyspiesza naprawianie.
Rękawice Ochronne}}
Rękawice Ochronne Grube rękawiczki, które zmniejszają zwinność, ale chronią ręce przed urazem.
 • Nieznacznie zwiększa szansę wywołania testu umiejętności przy sabotowaniu.
 • Nieznacznie zwiększa paski sukcesu testów umiejętności przy sabotowaniu.
 • Znacząco zmniejsza karę za popełnienie błędu przy wykonywaniu testu umiejętności podczas sabotowania.
Instrukcje}}
Instrukcje Namalowano na tym kawałku kory coś, co przypomina instrukcję naprawy.
 • Średnio poprawia wydajność skrzynki z narzędziami przy naprawianiu.
Zacisk}}
Zacisk Nastawny klucz z mocnym uchwytem. Niezbędny przyrząd w każdej skrzynce z narzędziami.
 • Średnio zwiększa paski sukcesu testów umiejętności przy naprawianiu generatora.
Drut do Cięcia}}
Drut do Cięcia Podstawowe narzędzie tnące wykonane z metalowych drutów i dwóch drewnianych uchwytów.
 • Nieznacznie przyspiesza sabotowanie.
Piła do Metalu}}
Piła do Metalu Mała piła ręczna przymocowana do metalowego, tnącego ostrza.
 • Średnio przyspiesza sabotowanie.
Markowe Części}}
Markowe Części Ta skomplikowana mechaniczna część wydaje się tu nie pasować. Jest czysta i lśniąca, jakby wyszła prosto z fabryki.
 • Naprawianie generatora jest zastąpione akcją Zamontuj Markowe Części.
 • Akcja Zamontuj Markowe Części zwiększy postęp przy naprawie generatora o 15 % w przeciągu 5 sekund.
 • W momencie montowania markowych części wywołane zostaną 2 Trudne Testy Umiejętności.
 • Każde udane trafienie takiego Testu Umiejętności zapewni dodatkowe 5 % postępu w naprawie generatora.
 • Markowe części przyłączone do skrzynki z narzędziami znikną po ich użyciu.


Szybkość Naprawy[ | ]

Ikona Skrzynka z Narzędziami Bonus do Naprawy Indywidualna prędkość Naprawy Postęp naprawy Skrzynki Czas trwania Naprawy Skrzynką* Pozostałe Ładunki Generatora Pozostały czas Naprawy Łączny czas Naprawy* Zaoszczędzone sekundy
FulliconItems worn-outTools Zużyte Narzędzia +50 % 1.5 c/s 16 Ładunki ~10.67 sekundy 64 Ładunki 64 sekundy ~74.66 sekundy ~5.33 sekund
Plik:FulliconItems toolboxItem.png Skrzynka z Narzędziami (Przedmiot) +50 % 1.5 c/s 20 Ładunki ~13.33 sekundy 60 Ładunki 60 sekund ~73.33 sekundy ~6.67 sekund
FulliconItems mechanicsToolbox Skrzynka z Narzędziami Mechanika +75 % 1.75 c/s 16 Ładunki ~9.14 sekundy 64 Ładunki 64 sekundy ~73.14 sekundy ~6.86 sekund
FulliconItems commodiousToolbox Przestronna Skrzynka z Narzędziami +50 % 1.5 c/s 32 Ładunki ~21.33 sekundy 48 Ładunki 48 sekund ~69.33 sekund ~10.67 sekund
FulliconItems engineersToolbox Skrzynka z Narzędziami Inżyniera +100 % 2 c/s 16 Ładunki 8 sekundy 64 Ładunki 64 sekundy 72 sekundy 8 sekund
FulliconItems alexsToolbox Skrzynka z Narzędziami Alexa +10 % 1.1 c/s 24 Ładunki ~21.82 sekundy 56 Ładunki 56 sekund ~77.82 sekund ~2.18 sekundy

*Skrzynki z Narzędziami zużywają swoje Ładunki w tym samym tempie, co ich indywidualna prędkość naprawy, ponieważ są to Ładunki, które są nakładane na postęp naprawy Generatora.
*Całkowity czas naprawy zakłada całkowitą naprawę solo, najpierw zużywając ładunki skrzynki narzędziowej, a następnie naprawiając pozostałą część generatora, bez trafiania w Świetne Testy Umiejętności.


Historia[ | ]

Oryginalna prędkość Naprawy[ | ]

Modyfikator bonus do szybkości Naprawy Indywidualna szybkość Naprawy Czas Naprawy Solo
Podstawowa +0 % 1.0 c/s 80 sekund
Nieznacznie +10 % 1.1 c/s 72.72 sekundy
Średnio +15 % 1.15 c/s 69.56 sekund
Znacznie +20 % 1.2 c/s 66.67 sekund
Ogromnie +25 % 1.25 c/s 64 sekundy


Dziennik Zmian[ | ]

Aktualizacja 1.8.0[ | ]

 • Szansa pojawienia się Testu Umiejętności przy Naprawie Generatora ze Skrzynką z Narzędziami została zwiększona z 8 % do 10.5 %.
 • Szansa pojawienia się Testu Umiejętności bez Skrzynki z Narzędziami pozostaje przy 8 %.
 • Szansa pojawienia się Testu Umiejętności przy Sabotowaniu Haków przu użyciu Skrzynki z Narzędziami pozostaje przy 15 %.
 • Szansa pojawienia się Testu Umiejętności przy Sabotowaniu Haków bez Skrzynki z Narzędziami zostaje zmniejszona z 15 % do 10.5 %.

Aktualizacja 3.6.0[ | ]

 • Drastycznie przerobiono Skrzynki z Narzędziami, aby nie miały już wystarczającej liczby Ładunków, aby naprawić cały generator, ale ze znacznie zwiększoną prędkością naprawy dla szybkich, ale krótkich serii napraw.
 • Usunięto możliwość sabotowania Pułapek na Niedźwiedzie Pułapki na Niedźwiedzie}}.

Aktualizacja 4.2.0[ | ]

 • Zaktualizowano model Skrzynki z Narzędziami, w którą Ocalali wyposażają się, podczas Aktualizacji Graficznej The Realm Beyond - Part One.


Ciekawostki[ | ]

Advertisement