Dead by Daylight Wiki
Advertisement
Dbd-journal-chest Quotes left Za pierwszym razem, kiedy znalazłem Skrzynię, nie udało mi się jej otworzyć. Zabójca dopadł mnie, zanim to zrobiłem. Byłem jednak pełen entuzjazmu, ponieważ ta nowość rzuciła nieco światła na piekło, w którym przyszło mi teraz żyć. Po konfrontacji nie poświęciłem jej więcej uwagi. Jednak następnym razem byłem bardziej ostrożny i udało mi się ją przeszukać. Muszę brać cokolwiek, co wpadnie w moje ręce, ponieważ wszystko to stracę, jeśli Zabójcy położą swoje ręce na mnie. Quotes right
~ Dziennik Benedicta Bakera
Dbd-gameplay-crate

Skrzynie są jednym ze sposobów, w jakich Ocalali mogą zdobyć nowe Przedmioty podczas rozgrywki.


Opis[ | ]

Każda Lokacja zawiera kilka losowo umieszczonych na mapie skrzyń. Większość skrzyń pojawia się wewnątrz lub w pobliżu pewnych charakterystycznych dla danej mapy punktów orientacyjnych. Zawsze istnieje Skrzynia, która generuje się w Piwnicy. Może się pojawić za ścianą z dwiema szafkami lub w lewym, oddalonym od schodów kącie.

Przeszukiwanie[ | ]

Przeszukiwanie skrzyń zajmuje 10 sekund. Podczas tej czynności rozchodzi się głośny, charakterystyczny dźwięk na odległość do 20 metrów, w wypadku posiadania w wyposażeniu Farmacji Farmacja}}, jest to odległość mniejsza o 8 metrów. Jeśli Ocalały zatrzaśnie wieko skrzyni, pokrywa zamknie się głośnym klapnięciem, a także przekaże Zabójcy dźwiękowe i wizualne powiadomienie o lokalizacji skrzyni. Zabójcy IconHelpLoading killer mogą złapać Ocalałych podczas przeszukiwania skrzyń, tak jak przy naprawie Generatorów Generator}}lub przy oczyszczaniu Totemów Totem}}.

Powiadomienia dźwiękowe[ | ]

Szybka rezygnacja z przeszukiwania skrzyni powiadomi Zabójcę o położeniu skrzyni.

Kiedyś istniały dwie różne animacje zamykania skrzyni: wolna, z wykonywaniem akcji zamknięcia ostrożnie, i szybka, po odbiegnięciu od skrzyni, powiadamiająca Zabójcę o położeniu skrzyni.

Teraz, przez komentarze na temat zbyt długiej animacji zamykania, szybka animacja jest używana w obu przypadkach, ale tylko odbiegnięcie powiadomi Zabójcę.

Częstotliwość pojawiania się[ | ]

W każdej rozgrywce pojawiają się domyślnie 3 skrzynie. Na ilość skrzyń wpływają następujące Dary IconHelp offerings:

Łup[ | ]

Przedmioty IconHelp items uzyskane ze skrzyni są losowe, jednak można na nie wpływać przy użyciu Umiejętności IconHelp perks:

Ważne: Rzadkość odnalezionego przedmiotu zależy od Ocalałego, który dokończył przeszukiwanie skrzyni, a nie od tego który je rozpoczął. Maksymalna możliwa rzadkość znalezionego przedmiotu to Ultra Rzadki.

Lista zmian[ | ]

Patch 2.5.0[ | ]

  • Zwiększono maksymalną możliwą rzadkość przedmiotu z Bardzo Rzadkiej na Ultra Rzadką.
  • Dodano minimalną odległość pomiędzy skrzyniami, aby nie wpływały na pojawianie się skrzyń Jigsawa.
  • Ukończenie przeszukiwania wymaga ręcznego podniesienia Przedmiotu, nawet jeśli go nie posiadasz.


Drobnostki[ | ]

  • Zmiana podczas wydarzenia Przesilenie zimowe 2018 pozwoliła na znalezienie w skrzyniach Ultra Rzadkich przedmiotów.
    • Ta zmiana początkowo nie była planowana, ale twórcy postanowili ją zachować po otrzymaniu pozytywnych opinii.
  • Postęp przeszukiwania skrzyni przenosi się na wszystkich Ocalałych i będzie zatrzymany nawet po przerwaniu interakcji.
  • Ukończenie przeszukiwania wymaga ręcznego podniesienia Przedmiotu.
    • Do aktualizacji 2.5.0, Ocalały bez Przedmiotu automatycznie podnosił łup ze skrzyni.

Galeria[ | ]


Elementy na mapie
IconPowers trap Pułapki na niedźwiedzie Dbd-gameplay-crate Skrzynie IconPerks spiesFromTheShadows Wrony IconFavors murkyReagent Mgła IconHelp exitGates Bramy
IconHelpLoading generators Generatory IconHelpLoading hatch Właz IconHelpLoading hook Haki IconHelp jigsawBoxes Skrzynie Jigsawa IconHelp lockers Szafki
IconFavors quarterMoonBouquet Światło księżyca IconHelp pullDown Palety IconHelp poolsOfDevotion Wody Pobożności IconHelpLoading totem Totemy IconHelp window Okna
Advertisement