Dead by Daylight Wiki
Advertisement

Rzeczy do odblokowania są elementami gry w Dead by Daylight IconHelp DBDlogo.

Obecnie jest 5 głównych i 2 poboczne kategorie rzeczy do odblokowania.

Kategorie główne[ | ]

Dodatki do przedmiotów[ | ]

IconHelp addons

Dodatki są używane zarówno przez Zabójców jak i Ocalałych. Są to elementy, które mogą być dodane do przedmiotu Ocalałego lub Mocy Zabójcy w celu wzmocnienia i/lub rozszerzenia ich funkcjonalności, a nawet dodania innych efektów.

Wybrać można maksymalnie dwa dodatki przed rozpoczęciem rozgrywki. W przypadku Zabójców, po rozgrywce dodatki te przepadają. Zapobiec można temu wybierając dar Czarny Strażnik FulliconFavors blackWard. Z kolei Ocalali zachowują swoje dodatki pod warunkiem, że nie zgubią lub nie zużyją swojego przedmiotu przed końcem rozgrywki. Zgubienie lub zużycie przedmiotu z dodatkami spowoduje ich nieodwracalną utratę. W tym przypadku zapobiec można temu ofiarując dar Biały Strażnik FulliconFavors whiteWard.

Przedmioty[ | ]

IconHelp items

Przedmioty związane są jedynie z Ocalałymi. Są elementami, które mają im pomóc w przetrwaniu podczas rozgrywki i mogą zostać ulepszone maksymalnie dwoma dodatkami. Mogą zostać również znalezione przeszukując Skrzynie IconHelp chests lub upuszczone przez innych ocalałych podczas rozgrywki. Kończąc rozgrywkę z przedmiotem, jego poziom zużycia zostanie zresetowany i będzie go można użyć w kolejnej rozgrywce wraz z tymi samymi dodatkami.

Tajemnicze Pudełko[ | ]

IconHelp mysteryBox FP

Tajemnicze Pudełka są używane zarówno przez Zabójców jak i Ocalałych. Mogą zawierać każdą inną rzecz do odblokowania (oprócz Umiejętności), której rzadkość będzie taka sama lub wyższa niż pudełka.

Dary[ | ]

IconHelp offerings

Dary są używane zarówno przez Zabójców jak i Ocalałych. Mogą zostać wykorzystane do wpływania na wybór Mapy, gęstość Mgły, ilości pojawiających się Skrzyń, Haków i wiele więcej. Po wykorzystaniu dary są niszczone.

Umiejętności[ | ]

IconHelp perks

Umiejętności są używane zarówno przez Zabójców jak i Ocalałych. Zapewniają indywidualny bonus i raz odblokowane pozostają na zawsze. Gracze mogą wybrać do czterech umiejętności na rozgrywkę, zakładając, że wszystkie sloty na umiejętności zostały odblokowane, co jest zależne od poziomu wybranej postaci. Każdy Ocalały i Zabójca posiada trzy unikalne umiejętności, które nie mogą być odblokowane przez inne postacie dopóki nie zostanie osiągnięty odpowiedni poziom Krwistej Sieci postaci pierwotnej, lub umiejętność nie zostanie zakupiona w Sanktuarium Tajemnic.


Dodatkowe rzeczy do odblokowania[ | ]

Osiągnięcia[ | ]

IconHelp achievements

Osiągnięcia można odblokować wykonując konkretne czynności w grze. Zalicza się do nich postęp w grze oraz osobiste osiągnięcia każdego gracza w Dead by Daylight.

Dzienne Rytuały[ | ]

IconHelp dailyRituals

Dzienne Rytuały to opcjonalne wyzwania, które wymagają od gracza wykonania konkretnych czynności w grze i w przypadku sukcesu nagradzają gracza znaczną ilością Punktów Krwi. Jedno nowe wyzwanie jest dodawane każdego dnia, niezależnie od tego czy poprzednie zostały wykonane. Maksymalnie mogą być aktywne 3 Dzienne Rytuały jednego dnia.


RZECZY DO ODBLOKOWANIA
Ach adeptDwightAch adeptMeg Osiągnięcia Ach adeptClaudetteAch adeptJake IconHelp addons Dodatki do przedmiotów IconHelp dailyRituals Dzienne Rytuały IconHelp items Przedmioty IconHelp mysteryBox FP Tajemnicze Pudełko IconHelp offerings Dary IconHelp perks Umiejętności
Advertisement