Dead by Daylight Wiki
Advertisement

Punkty Zdarzeń są używanie do nagradzania Graczy Punktami Krwi Punkty Krwi}} w Dead by Daylight IconHelp DBDlogo.

Są nagradzane za interakcje, które Gracz może wykonać w trakcie Rozgrywki.


Przegląd[ | ]

Punkty Zdarzeń są nagradzane w 8 Kategoriach, 4 na daną stronę:

 • Dla Ocalałych Ocalali}}:
  • Cel
  • Przetrwanie
  • Altruizm
  • Zuchwałość
 • Dla Zabójcy IconHelpLoading killer:
  • Brutalność
  • Przebiegłość
  • Polowanie (Łowca)
  • Ofiara

Dodatkowo istnieje specjalna kategoria zarezerwowana dla Punktów Zdarzeń które można uruchomić tylko poprzez interakcję z Wydarzeniowymi Elementami na Mapie.


Kontrola wyników[ | ]

Wywołanie Punktów Zdarzeń spowoduje wyświetlenie wyskakującego okienka w lewej dolnej części ekranu, pokazując ikonę powiązanej Kategorii punktacji i biały Okrąg, który będzie się wypełniać czerwonym kolorem im więcej Punktów Zdarzeń zostanie wywołanych przez Gracza w danej Kategorii.

Okrąg jest podzielony na 4 ćwiartki, każdą reprezentująca 1,250 Punktów Krwi, wykonanie pełnego koła oznacza osiągnięcie 5,000 Punktów Krwi w tej Kategorii.

Jest to pozostałość po starym Systemie Rankingowym, który wymagał od Gracza wypełnienia odpowiednika 2 Punktowych okręgów aby zdobyć Punkt Postępu, pozwalając im śledzić ten postęp w trakcie gry.
Wszelkie punkty zdobyte powyżej poziomu 5000 nie będą wliczane do Punktów Postępu.


Punkty Zdarzeń Ocalałych[ | ]

DailyRitualIcon objectives Cel[ | ]

Punkty Zdarzeń Nagradzane Punkty
(jeśli stała liczba)
Nagradzane Punkty
(jeśli trwający)
Max Powiązane Akcje
CHEATER! Cel 1 - - Nieaktywny: nieznany warunek aktywacji.
Skrzynia Odblokowana (I) - 2.5 na % 250 (100%) Przyznawany za wkład w odblokowanie Skrzyni Skrzynia}}.
Skrzynia Odblokowana (II) 250 - - Nieaktywny: nieużywane Punkty Zdarzeń przyznawane za odblokowanie Skrzyni Skrzynia}}.
Kooperatywna Akcja 25 - - Przyznawany za wykonywanie wspólnych działań w Kategorii Cel.
Posiada bufor na 1 sekundę.
Dobry Test Umiejętności 50 - - Przyznawany za Dobry Test Umiejętności podczas naprawy Generatora Generator}}, przeszukiwania Skrzyni Jigsawa Skrzynie Jigsawa}} lub za zniszczenie Portalu Z Otchłani IconPowers ofTheAbyss.
Świetny Test Umiejętności 300 - - Przyznawany za Świetny Test Umiejętności podczas naprawy Generatora Generator}}.
Świetny Test Umiejętności 150 - - Przyznawany za Świetny Test Umiejętności podczas przeszukiwania Skrzyni Jigsawa Skrzynie Jigsawa}}.
Ucieczka Włazem 2,500 - - Przyznawany po ucieczce z Rozgrywki przez Właz IconHelp hatch.
Przeklęty Test Umiejętności 150 - - Nieaktywny: nieużywane Punkty Zdarzeń za naprawę Generatora Generator}}, który był pod wpływem pierwotnego efektu Klątwy: Ruina Klątwa: Ruina}}.
Makabryczne Poszukiwania 100 - - Przyznawany za przeszukiwanie Skrzyni Jigsawa Skrzynie Jigsawa}}.
Zwiadowca 250 - 1,500 (6x) Przyznawany za każdym razem, gdy dodawany jest kolejny możliwy do śledzenia Cel do Mapy IconItems map.
Otwórz Właz 2,000 - - Przyznawany za odblokowanie Włazu Właz}} przy użyciu Klucza Klucz}}.
Naprawy (I) - 12.5 na % 1,250 (100 %) Przyznawany za naprawę Generatora Generator}}.
Naprawy (II) - - - Nieaktywny: nieużywane Punkty Zdarzeń za naprawę Generatora Generator}} podczas pościgu.
Odblokowanie - 12.5 na % 1,250 (100 %; 1x) Przyznawany za otwarcie Bramy Wyjściowej Bramy Wyjściowe}}.
Nieustępliwość 500 - - Przyznawany za naprawę Generatora Generator}} jako Ostatni Żywy Ocalały.

DailyRitualIcon survival Przetrwanie[ | ]

Punkty Zdarzeń Nagradzane Punkty
(jeśli stała liczba)
Nagradzane Punkty
(jeśli trwający)
Max Powiązane Akcje
Break Away 250 - - Przyznawany za wyrwanie się z Wybawcy Wybawca}}.
Trwałość Przede Wszystkim 200 - - Przyznawany za odnowę ładunku Przedmiotu przy użyciu Trwałość Przede Wszystkim IconPerks builtToLast.
CHEATER! Przetrwanie 1 - - Nieaktywny: nieznany warunek aktywacji.
Niepokój 150 - - Przyznawany za wystrzelenie Petardy IconItems chineseFirecracker.
Ucieczka - - - Nieaktywny: nieużywane Punkty Zdarzeń za ucieczkę z Rozgrywki podczas pościgu.
Całkowite Wyleczenie 100 - - Przyznawany za wyleczenie siebie z efektu Głębokiej Rany Głęboka Rana}}.
Dobry Test Umiejętności 50 - - Przyznawany za Dobry Test Umiejętności podczas samoleczenia.
Świetny Test Umiejętności 150 - - Przyznawany za Świetny Test Umiejętności podczas samoleczenia.
Wylecz - 3 na % 300 (100 %) Przyznawany za samoleczenie.
Posiada bufor na 1 sekundę.
Ucieczka z Haka 500 - - Przyznawany za zdjęcie siebie z Haka Hak}}.
Ucieczka z Objęcia Zabójcy 500 - - Przyznawany za wyrwanie się Zabójcy.
Oszołomienie Zabójcy 500 - - Przyznawany po ogłuszeniu Zabójcy za pomocą Umiejętności IconHelp perks.
Legendarny Powrót 250/25 - - Przyznawany za wyleczenie swojego Miernika Poszarpania z wysokich poziomów Poszarpania.
Przyznaje pełne 250 Punktów Krwi za pierwsze 4 Wyleczenia, po czym zysk amortyzuje się do 25 Punktów Krwi przez pozostałą część Rozgrywki.
Śmiertelny Pęd Uniknięty 250 - - Przyznawany za uniknięcie Śmiertelnego Pędu Zarazy Zaraza}}.
Obsesja Nie Żyje 1,000 - - Przyznawany po złożeniu w ofierze jako Obsesja IconHelp obsession.
Obsesja Uciekła 1,500 - - Przyznawany po ucieczce z Rozgrywki jako Obsesja IconHelp obsession.
Przetrwaj 250 - - Przyznawany za przetrwanie docelowego, ale tymczasowego efektu Narażony IconStatusEffects exposed.
Presja 250 - - Przyznawany za bycie Ostatnim Ocalałym po zamknięciu przez Zabójcę Włazu Właz}}.
Oczyszczenie 100 - - Przyznawany za oczyszczenie Wodą Pobożności Wody Pobożności}}.
Regeneracja - 3.16 na % 316 (100%) Przyznawany za regenerację ze Stanu Agonii Stan Agonii}}.
Uwolnienie 1,500 - - Przyznawany za otwarcie Bram Wyjściowych Bramy Wyjściowe}} jako Ostatni Żywy Ocalały.
Opór - 20 PK - Przyznawany za walkę z Wybawcą Wybawca}}.
Otrząsnąłem Się z Tego 200 - 1,000 (5x) Przyznawany po otrząśnięciu się z Poziomu III Szaleństwa Szaleństwo}}.
Opatrzona Rana 100/10 - - Przyznawany za rozpoczęcie odzyskiwania Miernika Poszarpania.
Przyznaje pełne 100 Punktów Krwi za pierwsze 10 Wyleczenia, po czym zysk amortyzuje się do 10 Punktów Krwi przez pozostałą część Rozgrywki.
Walka - 15 PK 900 (60 s) Przyznawany za walkę z Bytem Byt}} podczas ostatniej Fazy Haka.
Przetrwano 5,000 - - Przyznawany za ucieczkę z Rozgrywki.
CZAS PRZETRWANIA - - - Nieaktywny: nieużywane Punkty Zdarzeń za przeżycie danego czasu.
Lekarstwo na Wirusa T 500 - - Przyznawany za użycie Szczepionki by się wyleczyć z Skażenia.
Za blisko na Wygodę 450 - - Przyznawany za uwolnienie się z harpuna 3 metry przed Śmiercionoścą Śmiercionośca}}.
Ucieczka z Pułapki (I) 500 - - Przyznawany za uratowanie siebie z Pułapki na Niedźwiedzie IconPowers trap.
Ucieczka z Pułapki (II) 400 - - Przyznawany za uratowanie siebie z Odwróconej Pułapki na Niedźwiedzie Odwrócona Pułapka na Niedźwiedzie}}.
Szamotanie Się - 25 PK 1,200 (48 s; 4x) Przyznawany za szamotanie się podczas bycia noszonym przez Zabójcę.
Powrót na Jawę! 100 - - Przyznawany za wybudzenie się ze Świata Snu.

DailyRitualIcon altruism Altruizm[ | ]

Punkty Zdarzeń Nagradzane Punkty
(jeśli stała liczba)
Nagradzane Punkty
(jeśli trwający)
Max Powiązane Akcje
Porzucony 600 - 600 (1x) Przyznawany za bycie porzuconym przez innego Ocalałego, który się rozłączył.
Asysta (I) 315 - - Przyznawany za ukończenie naprawy Generatora Generator}} w pobliżu rannego Ocalałego.
Asysta (II) 250 - - Przyznawany za przebywanie w pobliżu rannego Ocalałego.
CHEATER! Altruizm 1 - - Nieaktywny: nieznany warunek aktywacji.
Kooperatywna Akcja 25 - - Przyznawany za wykonywanie wspólnych działań w Kategorii Altruizm.
Posiada bufor na 1 sekundę.
Odwrócenie Uwagi 250 - - Przyznawany, gdy Zabójca, który ścigał innego Ocalałego, zaczyna ścigać ciebie Ciebie.
Całkowite Wyleczenie 100 - - Przyznawany za wyleczenie innego Ocalałego z efektu Głębokiej Rany Głęboka Rana}}.
Dobry Test Umiejętności 50 - - Przyznawany za Dobry Test Umiejętności podczas leczenia innego Ocalałego.
Świetny Test Umiejętności 150 - - Przyznawany za pomyślny Świetny Test Umiejętności podczas leczenia innego Ocalałego.
Wylecz (I) - 5 na % 500 (100 %) Przyznawany za leczenie innego Ocalałego.
Posiada bufor na 1 sekundę.
Wylecz (II) - 7 na % 700 (100 %) Przyznawany za uleczenie innego Ocalałego po naprawie wszystkich Generatorów lub podczas Końcowego Załamania Końcowe Załamanie}}.
Posiada bufor na 1 sekundę.
Ratunek z Haka (I) 1,000 - - Przyznawany za uratowanie Ocalałego z Haka Hak}}.
Ratunek z Haka (II) 1,500 - - Przyznawany za uratowanie Ocalałego z Haka Hak}} po naprawie wszystkich Generatorów lub podczas Końcowego Załamania Końcowe Załamanie}}.
Ratunek z Objęcia Zabójcy 1,250 - - Przyznawany po ogłuszeniu Zabójcy jakimkolwiek sposobem i uwolnieniu Ocalałego z jego uścisku.
Późne Uleczenie 750 - - Przyznawany za uleczenie innego Ocalałego podczas Końcowego Załamania Końcowe Załamanie}}.
Późny Ratunek z Haka 2,000 - - Przyznawany za uratowanie z Haka innego Ocalałego podczas Końcowego Załamania Końcowe Załamanie}}.
Żywa Tarcza 25/7.5 - - Przyznawany za ochronę poszarpanego Ocalałego przed kolejnym Uderzeniem Nożem przez Magika Magik}}.
Posiada bufor na 3 sekundy.
Przyznaje pełne 25 Punktów Krwi za pierwsze 20 Ochron, po czym zysk amortyzuje się do 7.5 Punktów Krwi przez pozostałą część Rozgrywki.
Leczenie Apteczką (I) - 6 na % 600 (100 %) Przyznawany za uleczenie innego Ocalałego za pomocą Apteczki Apteczka}}.
Posiada bufor na 1 sekundę.
Leczenie Apteczką (II) - 8 na % 800 (100 %) Przyznawany za uleczenie innego Ocalałego za pomocą Apteczki Apteczka}} po naprawie wszystkich Generatorów lub podczas Końcowego Załamania Końcowe Załamanie}}.
Posiada bufor na 1 sekundę.
Obsession Heal - - - Nieaktywny: nieużywane Punkty Zdarzeń za leczenie Obsesji Obsesja}}.
Obrona 200 - - Przyznawany za przyjęcie Uderzenia Ochronnego za innego Ocalałego.
Zjednoczenie 200 - 600 (3x) Przyznawany za spotkanie innego Ocalałego w Rozgrywce. Przyznawany tylko podczas pierwszego spotkania z określonym Ocalałym.
Bezpieczny Ratunek z Klatki 500 - - Przyznawany 10 sekund po uratowaniu innego Ocalałego z Klatki Odkupienia Klatka Odkupienia}}, biorąc pod uwagę, że w tym czasie, nie został on położony w Stan Agonii IconHelp dying.
Bezpieczny Ratunek z Haka 500 - - Przyznawany 10 sekund po uratowaniu innego Ocalałego z Haka Hak}}, biorąc pod uwagę, że w tym czasie, nie został on położony w Stan Agonii IconHelp dying.
Transfuzja 500 - - Przyznawany za wymianę Stanów Zdrowia z innym Oalałym za pomocą Za Ludzi IconPerks forThePeople.
Ratunek z Pułapki (I) 1,000 - - Przyznawany za uratowanie uwięzionego Ocalałego z Pułapki na Niedźwiedzie Pułapka na Niedźwiedzie}}.
Ratunek z Pułapki (II) 1,250 - - Przyznawany za uratowanie uwięzionego Ocalałego z Pułapki na Niedźwiedzie Pułapka na Niedźwiedzie}} po naprawie wszystkich Generatorów lub podczas Końcowego Załamania Końcowe Załamanie}}.
Dawca Szczepionki 500 - - Przyznawany za użycie Szczepionki, by wyleczyć innego Ocalałego z Skażenia.
Pobudka! 150 - - Przyznawany za obudzenie innego Ocalałego ze Świata Snu.

DailyRitualIcon boldness Zuchwałość[ | ]

Punkty Zdarzeń Nagradzane Punkty
(jeśli stała liczba)
Nagradzane Punkty
(jeśli trwający)
Max Powiązane Akcje
Czas w Piwnicy - 5 PK - Przyznawany za przebywanie w Piwnicy Piwnica}} i przyznawany po jej opuszczeniu.
Posiada bufor na 4 sekundy; Punkty nagradzane są mniej więcej w połowie schodów do Piwnicy.
Zuchwały (I) - 3 PK - Przyznawany za bieganie w pobliżu Zabójcy.
Posiada bufor na 4 sekundy.
Zuchwały (II) 50 - 250 (5x) Przyznawany za wyjście z Szafki w Zasięgu Terroru Zasięg Terroru}} Zabójcy.
Ratunek z Klatki 550 - - Przyznawany za uratowanie uwięzionego Ocalałego z Klatki Odkupienia Klatka Odkupienia}}.
Zrywacz Łańcuchów 100 - - Przyznawany za zerwanie się z łańcucha, po walce z przyciągnieniem Śmiercionoścy Śmiercionośca}}.
Posiada bufor na 1 sekundę.
Ścigany - 40 PK - Przyznawany za bycie ściganym przez Zabójcę i przyznawany po zakończeniu Pościgu.
CHEATER! Zuchwałość 1 - - Nieaktywny: nieznany warunek aktywacji.
Niszczenie (I) 1,000 - - Przyznawany po zniszczeniu Zwykłego Totemu Zwykły Totem}}.
Niszczenie (II) 1,500 - - Przyznawany po zniszczeniu Przeklętego Totemu Przeklęty Totem}}.
Kooperatywna Akcja 10 - - Przyznawany za wykonywanie wspólnych działań w Kategorii Zuchwałość.
Posiada bufor na 1 sekundę.
Zniszcz Pułapkę 400 - - Przyznawany po zniszczeniu Widmowej Pułapki Widmowe Pułapki}} przy użyciu Latarki Latarka}}.
Ucieczka 400 - - Przyznawany po ucieczce z Pościgu.
Dobry Test Umiejętności 50 - - Nieaktywny: pierwotnie przyznany po udanym Teście Umiejętności podczas Sabotowania Pułapek na Niedźwiedzie Pułapki na Niedźwiedzie}} lub Haków Hak}}.
Świetny Test Umiejętności 150 - - Nieaktywny: pierwotnie przyznany po udanym Świetnym Teście Umiejętności podczas Sabotowania Pułapek na Niedźwiedzie Pułapki na Niedźwiedzie}} lub Haków Hak}}.
Sabotowanie Haka 500 - - Przyznawany po sabotowaniu Haku Hak}}.
Oślepienie Zabójcy (I) 400 - - Przyznawany po oślepieniu Zabójcy przy użyciu Latarki IconItems flashlight lub Petardy IconItems chineseFirecracker.
Oślepienie Zabójcy (II) 500 - - Przyznawany po oślepieniu Zabójcy przy użyciu Latarki IconItems flashlight lub Petardy IconItems chineseFirecracker podczas Pościgu.
Spalenie Zabójcy (I) 350 - - Przyznawany po poparzeniu Widma Widmo}} przy użyciu Latarki IconItems flashlight.
Spalenie Zabójcy (II) 450 - - Przyznawany po poparzeniu Pielęgniarki Pielęgniarka}} przy użyciu Latarki IconItems flashlight.
Oszołomienie Zabójcy 1,000 - - Przyznawany po ogłuszeniu Zabójcy w jakikolwiek sposób.
Pudło 250 - - Przyznawany, gdy Harpun Wybawcy Wybawca}} ledwo spudłował.
Przewrócenie Palety 200 - - Przyznawany po upuszczeniu Palety IconHelp pullDown podczas Pościgu.
Portal Zamknięty 100 - 1,000 (10x) Przyznawany za zamknięcie Portalu Demogorgona Demogorgon}}.
Lekkomyślny - - - Nieaktywny: niewykorzystane Punkty Zdarzeń do śledzenia celowych zakłóceń za pomocą powiadomień o Głośnym Hałasie.
Resetuj Paletę 500 - - Przyznawany po zresetowaniu Palety IconHelp pullDown używając Po Trupach do Celu IconPerks anyMeansNecessary.
Wykrycie 500 - - Przyznawany za ujawnieniu Ghost Face'a Ghost Face}} z Nocnego Całuna.
Zamknij Portal - 10 na % 1,500 (150 %) Przyznawany za proces zamykania Portalu Demogorgona.
Posiada bufor na 1 sekundę.
Rozbrojenie Pułapki 300 - - Przyznawany po rozbrojeniu Pułapki na Niedźwiedzie IconPowers trap.
Sabotuj Pułapkę 250 - - Nieaktywny: pierwotnie przyznany po sabotowaniu Pułapek na Niedźwiedzie Pułapki na Niedźwiedzie}}.
Oślepianie Nieumarłych 100 - - Przyznawany za Oślepienie Zombie Nemesis.
Złodziej Szczepionek 250 - - Przyznawany za ucieczkę z Rozgrywki razem z strzykawką z Szczepionką.
Przeskok 100 - 1,500 (15x) Przyznawany po przeskoku Okna IconHelp window podczas Pościgu.
Victor zgnieciony (I) 150 - - Przyznawany po zdjęciu Victora z siebie.
Victor zgnieciony (II) 300 - - Przyznawany po zniszczeniu Victora podczas okresu ogłuszenia po nieudanej próbie Skoku.
Łowca Zombie 250 - - Przyznawany za zniszczenie Zombie Nemesis.

Wyzwania Archiw[ | ]

Punkty Zdarzeń Nagradzane Punkty
(jeśli stała liczba)
Nagradzane Punkty
(jeśli trwający)
Max Powiązane Akcje
Czerwony Glif Zamknięty 500 - 5,000 (10x) Przyznawany za obcowanie z Czerwonym Glifem.
Wyzwanie "Poszukiwacz Glifów" musi być wybrane w Tomie VI - Rozbieżność.

Specjalne Zdarzenia[ | ]

Punkty Zdarzeń Nagradzane Punkty
(jeśli stała liczba)
Nagradzane Punkty
(jeśli trwający)
Max Powiązane Akcje
Zarażone Naprawy 1,000 - 5,000 (5x) Nagradzany za każdy Zarażony Generator ukończony przez ciebie lub innych Ocalałych.
Impreza z Koktajlami! 4,500 - 31,500 (7x) Nagradzaną za każdą Maszynę do Mrożonych Koktajli, która została ukończona przez ciebie lub innych Ocalałych.
Korona Odblokowana 500 - - Przyznawany za ucieczkę z Rozgrywki z Koroną.
W Koronie 250 - - Przyznawany za zdobycie Korony z Filaru.
Ucieczka z Lampą 5,000 - - Przyznawany za ucieczkę z Rozgrywki z Księżycową Latarnią.
Bystre Oko 100 - - Przyznawany za otwarcie Skrzyń Skrzynie}} używając Umiejętność Ocena Sytuacji IconPerks appraisal.
Lunar Celebration Generator 3,000 - 15,000 (5x) Nagradzany za każdy Księżycowy Generator ukończony przez ciebie lub innych Ocalałych.
Przyznawane tylko Graczom używającym Czerwoną Kopertę Czerwona Koperta}}.
Księżycowy Generator 1,000 - 5,000 (5x) Nagradzany za każdy Księżycowy Generator ukończony przez ciebie lub innych Ocalałych.
Zebrano Nektar 4,000 - 31,500 (7.875x) Przyznawany za zebranie Przerośli.
Naprawy Zakażone Krostoroślą 3,000 - 15,000 (5x) Nagradzany za każdy Zakażony Generator ukończony przez ciebie lub innych Ocalałych.
Tylko nagradzani są Gracze używający Płatki Krostorośli FulliconFavors pustulaPetals.
Posiadane Lampy 500 - 5,500 (11x) Przyznawany za trzymanie Księżycowej Latarni i poruszanie się po Terenie Rozgrywki.
Lampa Zerwana z Łańcucha 1,000 - 7,000 (7x) Przyznany za odczepienie Księżycowej Latarni od haka.


Punkty Zdarzeń Zabójcy[ | ]

DailyRitualIcon brutality Brutalność[ | ]

Punkty Zdarzeń Nagradzane Punkty
(jeśli stała liczba)
Nagradzane Punkty
(jeśli trwający)
Max Powiązane Akcje
CHEATER! Brutalność 1 - - Nieaktywny: nieznany warunek aktywacji.
Złapano Ocalałego 600 - - Przyznawany za przerwanie interakcji Ocalałego z następujących Elementów na Mapie:
Obrażenia od Skażonego Oczyszczenia 300 - - Przyznawany za trafienie Ocalałego Skażonym Oczyszczeniem (dostępne tylko dla Plagi Plaga}}).
Uszkodzenie Generatora 100 - - Przyznawany za uszkodzenie Generatora Generator}}.
Cios Demona 500 - - Przyznawany za trafienie Ocalałego przy użyciu Kanabo w trakcie Krwawej Furii (dostępne tylko dla Oni IconHelpLoading oni).
Zniszczenie 100 - - Przyznawany za zniszczenie Palety IconHelp pullDown lub Ścian do Zniszczenia Ściany do Zniszczenia}}.
Uderzono 300 - - Przyznawany za trafienie Ocalałego.
Oznaczone Dźgnięcie 500 - - Przyznawany za trafienie Oznaczonych Ocalałych (dostępne tylko dla Ghost Face'a Ghost Face}}).
Bonus za Rozłączenie Się Innego Gracza 625 - - Przyznawany za Ocalałego, który rozłączył się podczas Rozgrywki.
Obrażenia od Choroby 300 - - Przyznawany za trafienie Ocalałego Podłym Oczyszczeniem (dostępne tylko dla Plagi Plaga}}).

DailyRitualIcon deviousness Przebiegłość[ | ]

Punkty Zdarzeń Nagradzane Punkty
(jeśli stała liczba)
Nagradzane Punkty
(jeśli trwający)
Max Powiązane Akcje
Krwawienie - 2.5 na % 250 (100 %) Przyznawany częściowo za każdym razem, gdy umierający Ocalały zostanie uzdrowiony z Stanu Agoni do Stanu Rannego.
Bonus do Uderzenia 1,000 - - Nieznany warunek aktywacji.
CHEATER! Przebiegłość 1 - - Nieaktywny: nieznany warunek aktywacji.
Śmierć 50 - - Przyznawany po wykrwawieniu się Ocalałego w Stanie Agonii.
Wymuszona Pokuta 300 - - Przyznawany po wywołaniu efektów Umiejętności Wymuszona Pokuta IconPerks forcedPenance.
Unikanie Latarki 75 - - Przyznawany za uniknięcie oślepienia przez Latarkę Latarka}} lub Petardy IconItems chineseFirecracker.
Właz Zamknięty 250 - - Przyznawany po zamknięciu Włazu Właz}}.
Brama Otwarta 500 - - Przyznawany za otwarcie Bramy Wyjściowej Brama Wyjściowa}}.
Nikt Nie Uciekł 2,500 - - Przyznawany, gdy żaden Ocalały nie uciekł z Rozgrywki.
Związane z Traperem Traper}}
Podnieś Ocalałego z Pułapki 500 - - Przyznawany za podniesienie Ocalałego z Pułapki na Niedźwiedzie IconPowers trap.
Rozłóż Pułapkę 100 - - Przyznawany za rozstawienie Pułapki na Niedźwiedzie IconPowers trap.
Uwięziony w Pułapce 1,000 - - Przyznawany za każdym razem, gdy Ocalały zostanie złapany w Pułapkę na Niedźwiedzie Pułapki na Niedźwiedzie}}.
Związane z Widmem Widmo}}
Unikanie Latarki 125 - - Przyznawany za unikanie Poparzenia.
Prześladowca - 12 PK - Przyznawany za prześladowanie ocalałego, podczas Ukrycia.
Niespodzianka 150 - 750 (5x) Przyznawany za wyjście z Ukrycia w miejscu, gdzie Ocalały może to zobaczyć.
Niespodziewany Atak 550 - - Przyznawany za zaatakowanie Ocalałego wkrótce po wyjściu z Ukrycia.
Związane z Wieśniak IconHelpLoading hillbilly
Uderzenie Piłą Łańcuchową 850 - - Przyznawany za trafienie Ocalałego Piłą Łańcuchową Piła Łańcuchowa}}.
Poruszanie się Piłą Łańcuchową - 15 PK - Przyznawany za sprint z Piłą Łańcuchową Piła Łańcuchowa}}.
Posiada bufor na 1 sekundę.
Związane z Pielęgniarką Pielęgniarka}}
Ups! 200 - - Przyznawany za spowodowanie, że Ocalały krzyknie, gdy Pielęgniarka teleportuje się obok nich.
Wymaga użycia Dodatku Niespokojny Oddech FulliconAddon anxiousGasp.
Śmiertelna Teleportacja 250 - - Przyznawany za trafienie Ocalałego po teleportacji przed przejściem w stan zmęczenia.
Precyzyjna Teleportacja 150 - - Przyznawany za teleportację, które inicjuje Pościg.
Niespodziewana Teleportacja 200 - - Przyznawany za przerwanie interakcji Ocalałego z Elementem na Mapie po teleportacji.
Związane z Kształtem Kształt}}
Wewnętrzne Zło 500 - - Przyznawany za podniesienie poziomu Wewnętrznego Zła Wewnętrzne Zło}}.
Prześladowca 100 - - Przyznawany za każdy Punkt Prześladowania uzyskany podczas prześladowania Ocalałych.
Posiada bufor na 1,5 sekundy.
Związane z Wiedźmą Wiedźma}}
Widmowy Atak 550 - 4,400 (8x) Przyznawany za trafienie Ocalałego wkrótce po teleportowaniu się do Widmowej Pułapki Widmowa Pułapka}}.
Rozłóż Pułapkę 25 - 1,000 (40x) Przyznawany za rozłożenie Widmowej Pułapki Widmowa Pułapka}}.
Pułapka Aktywowana 200 - 3,000 (15x) Przyznawany za każdym razem, gdy Ocalały aktywuje Widmową Pułapkę Widmowa Pułapka}}.
Związane z Doktorem Doktor}}
Bonus za Atak 250/100/0 - 3,100 Przyznawany za trafienie Ocalałego wkrótce po Porażeniu go Mocą Iskra Cartera IconPowers cartersSpark.
Przyznaje 250 Punktów Krwi za pierwsze 10 Uderzeń, po czym zysk amortyzuje się do 100 Punktów Krwi za Uderzenia 11-16.
Przestanie przyznawać Punkty Krwi za Uderzenia 17+.
Spokój 10 - - Przyznawany za każdym razem, gdy Ocalały zostanie dotknięty Opalowym Spokojem wywołanym przez Dodatek Opalowy Król FulliconAddon iridescentKing.
Dyscyplina 10 - - Przyznawany za każdym razem, gdy Ocalały zostanie dotknięty Opalową Dyscypliną wywołaną przez Dodatek Opalowy Król FulliconAddon iridescentKing.
Obłęd 1,000 - 1,000 (1x) Przyznawany za sprowadzenie wszystkich Ocalałych do III Poziomu Szaleństwa Szaleństwo}}.
Wzrost Poziomu Szaleństwa 200 - 1,600 (8x) Przyznawany za każdym razem, gdy Ocalały osiągnie nowy Poziom Szaleństwa Szaleństwo}}.
Posłuszeństwo 10 - - Przyznawany za każdym razem, gdy Ocalały zostanie dotknięty Opalowym Posłuszeństwem wywołanym przez Dodatek Opalowy Król FulliconAddon iridescentKing.
Porządek 10 - - Przyznawany za każdym razem, gdy Ocalały zostanie dotknięty Opalowym Porządkiem wywołanym przez Dodatek Opalowy Król FulliconAddon iridescentKing.
Spacyfikowany 250/100 - 1,740 Przyznawany za Porażenie Ocalałego Terapią Szokową.
Przyznaje pełne 250 Punktów Krwi za pierwsze 5 Porażeń, po czym zysk amortyzuje się do 100 Punktów Krwi za każde następne porażenie.
Powściągliwość 10 - - Przyznawany za każdym razem, gdy Ocalały zostanie dotknięty Opalową Powściągliwością wywołaną przez Dodatek Opalowy Król FulliconAddon iridescentKing.
Wyciszony 150/50 - - Przyznawany za Porażenie Ocalałego Wybuch Statyczny.
Przyznaje pełne 150 Punktów Krwi za pierwsze 8 Porażeń, po czym zysk amortyzuje się do 50 Punktów Krwi za każde następne Porażenie.
Związane z Łowczynią Łowczyni}}
Naładowany Rzut 300/150/0 - 2,700 Przyznawany za trafienie ocalałego w pełni naładowanym Toporkem Myśliwskim Toporki Myśliwskie}}.
Przyznaje pełne 300 Punktów Krwi za pierwsze 8 Trafień, po czym zysk amortyzuje się do 150 Punktów Krwi za następne Trarfienia 9-13.
Przestanie przyznawać Punkty Krwi za Trafienie 14+.
Rzut Toporkiem - - - Nieaktywny: nieużywane Punkty Zdarzeń przyznawane za Rzut Toporkem Myśliwskim Toporki Myśliwskie}}.
Hatchet Far Hit - - - Nieaktywny: nieużywane Punkty Zdarzeń przyznawane za Rzut Toporkem Myśliwskim Toporki Myśliwskie}} z dużej odległości.
Precyzyjny Rzut 500/250/0 - 5,250 Przyznawany za trafienie Ocalałego Toporkem Myśliwskim Toporki Myśliwskie}}.
Przyznaje pełne 500Punktów Krwi za pierwsze 8 Trafień, po czym zysk amortyzuje się do 250 Punktów Krwi za następne Trafienia 9-13.
Przestanie przyznawać Punkty Krwi za Trafienie 14+.
Związane z Kanibalem Kanibal}}
Uderzenie Piłą Łańcuchową 850 - - Przyznawany za trafienie Ocalałego Piłą Łańcuchową Bubby Piła Łańcuchowa Bubby}}.
Bieg z Piłą Mechaniczną 100/50.27 - 2,250 Przyznawany za rozpoczęcie Pościgu Wymachem Piłą Łanuchową.
Inicjowanie pierwsze 15 Pościgów przyznaje pełne 100 Punktów Krwi, po czym zysk amortyzuje się do 50.27454 Punktów Krwi dla wszystkich kolejnych inicjacji Pościgu.
Związane z Koszmarem Koszmar}}
Łapacz Snów 200 - - Przyznawany za trafienie śpiącego Ocalałego.
Władca Snów 25 - - Przyznawany za każdym razem, gdy Ocalały zasypia.
Pan Snów 300 - - Przyznawany za trafienie ocalałego wkrótce po teleportowaniu się do Generatora Generator}}.
Senna Paleta Uruchomiona 200 - - Przyznawany za każdym razem, gdy Ocalały upuści Senną Paletę.
Projekcja Snu 50 - - Przyznawany za teleportację do Generatora Generator}}.
Senne Sidła Uruchomione 100 - - Przyznawany za każdym razem, gdy Ocalały wejdzie w Senne Sidła.
Premia za Dziecięcy Rysunek 200 - - Przyznany dodatkowo do Zdarzenia Senne Sidła Uruchomione, gdy używa się Dodatku Rysunek Dziecka FulliconAddon kidsDrawing.
Ustaw Senną Paletę 25 - - Przyznawany za postawienie Sennej Palety.
Zastaw Senne Sidła 25 - - Przyznawany za postawienie Sennych Sideł.
Związane z Świnią Świnia}}
Zamach z Ukrycia 100 - - Przyznawany za zainicjowanie Zamachu z Ukrycia.
Atak z Ukrycia 500 - - Przyznawany za Uderzenie Ocalałego podczas Zamachu z Ukrycia.
Założono Pułapkę 500 - - Przyznawany za założenie Odwróconej Pułapki na Niedźwiedzie na głowie Ocalałego.
Związane z Klaunem Klaun}}
Rzut Butelką 250 - - Przyznawany za bezpośrednie trafienie Ocalałego butelką Odurzająca Mieszanka Komika IconPowers gasBomb.
Zatrucie 150 - - Przyznawany za każdym razem, gdy Ocalały wejdzie do Chmury Gazu.
Odurzenie 250 - - Przyznawany za trafienie odurzonego Ocalałego.
Związane z Zjawą Zjawa}}
Klątwa 600 - - Przyznawany za trafienie Ocalałego wkrótce po wyjściu z Świata Duchów.
Nawiedzenie - 50 PK - Przyznawany za wejście w Świat Duchów.
Posiada bufor na 1 sekundę.
Opętanie 850 - - Przyznawany za złapanie Ocalałego wkrótce po wyjściu z Świata Duchów.
Związane z Legionem Legion}}
Deep Cut 250 - - Awarded for afflicting a Survivor with the Deep Wound Unknown QuestionMark Status Effect.
Frenzied - 25 PK - Awarded for using Feral Frenzy.
Has a buffer of 5 seconds.
Związane z Plagą Plaga}}
Contagious 25 - - Awarded for infecting environmental objects with Vile Purge.
Corruption 300 - - Awarded for hitting Survivors with Corrupt Purge.
Devotion 100 - - Awarded after ingesting corruption at a corrupted Pool of Devotion Unknown QuestionMark.
Infection (I) 150 - - Awarded after a Survivor became infected by Vile Purge.
Infection (II) - 2 PK na Projectile - Awarded for hitting Survivors with Vile Purge.
Has a buffer of 2 seconds.
Purge 200 - - Awarded for downing a Survivor who is fully infected by Vile Purge (Broken Unknown QuestionMark Status Effect).
Związane z Ghost Face'em Ghost Face}}
Hidden Stalker - 55 PK 2,000 (40s) Awarded for stalking Survivors while peeking around a corner.
Has a buffer of 1 second.
Marked 500 - - Awarded for fully stalking a Survivor and marking them.
Silent Stab 500 - - Awarded for hitting a Survivor while in Night Shroud.
Sneaky Stab 250 - - Awarded for hitting a Survivor while crouching.
Stalker - 25 PK 2,000 (80s) Awarded for stalking Survivors.
Has a buffer of 1 second.
Związane z Demogorgonem Demogorgon}}
Interdimensional Travel 50 - - Awarded for travelling through a Portal.
Open Portal 200 - - Awarded for creating a Portal.
Shredded 800 - - Awarded for hitting a Survivor with a Shred attack.
Surprise Arrival 200 - - Awarded for hitting a Survivor shortly after exiting a Portal.
Związane z Oni IconHelpLoading oni
Blood Orb - 25 PK na Orb - Awarded for absorbing Blood Orbs.
Has a buffer of 1 second.
Demon Dash - 15 PK - Awarded for dashing during Blood Fury.
Has a buffer of 1 second.
Wrath 250 - - Awarded for activating Blood Fury.
Związane z Śmiercionoścą Śmiercionośca}}
Off the Hook 150 - - Awarded when a Survivor breaks free, but is afflicted with the Deep Wound Unknown QuestionMark Status Effect.
Reeled In 350 - - Awarded for hitting a speared and reeled in Survivor with a Basic Attack.
Reeling - 20 PK - Awarded for reeling in a speared Survivor.
Has a buffer of 1 second.
Sharpshooter 400 - - Awarded for spearing a Survivor from close to maximum range.
Speared 200 - - Awarded for spearing a Survivor with the Harpoon.
Związane z Katem Kat}}
Caged 500 - - Awarded for sending a tormented Survivor to a Cage of Atonement Unknown QuestionMark.
Judgement - 35 PK na Trail Element - Awarded for creating a Torment Trail using Rites of Judgement.
Has a buffer of 1 second.
Punishment 500 - - Awarded for hitting a Survivor with Punishment of the Damned.
Związane z Zarazą Zaraza}}
Compound Thirty-Three Hinder 50 - - Awarded for afflicting nearby Survivors with the Hindered Unknown QuestionMark Status Effect during a Slam.
Requires the use of Compound Thirty-Three Unknown QuestionMark.
Compound Twenty-One Reveal 50 - - Awarded for revealing nearby Survivors' Auras IconHelp auras during a Slam.
Requires the use of Compound Twenty-One Unknown QuestionMark.
Lethal Rush 50 - - Awarded for initiating a Lethal Rush.
Lethal Rush Down 500 - - Awarded for downing a Survivor with a Lethal Rush.
Lethal Rush Hit 300 - - Awarded for hitting a Survivor with a Lethal Rush.
Rush 25 - - Awarded for initiating a Rush.
Rushing - 25 PK - Awarded for Rushing.
Has a buffer of 1 second.
Summoning Stone Block 100 - - Awarded for summoning The Entity Unknown QuestionMark to block nearby Pallets Unknown QuestionMark.
Requires the use of Summoning Stone Unknown QuestionMark.
Związane z Bliźniętami Bliźnięta}}
Downed by Victor 850 - - Awarded for downing an injured Survivor with a successful Pounce as Victor.
Victor Attached 650 - - Awarded after Victor latched onto a healthy Survivor.
Victor Unbound 150 - - Awarded after Charlotte unbinds Victor to roam the Trial Grounds.
Related to The Trickster Unknown QuestionMark
Blade Hit 300/150 - - Awarded for injuring Survivors by maxing out their Laceration Meter.
Awards the full 300 Bloodpoints for the first 4 Injuries, after which the gain depreciates to 150 Bloodpoints for the remainder of the Trial.
Blade Takedown 500/250 - - Awarded for downing Survivors by maxing out their Laceration Meter.
Awards the full 500 Bloodpoints for the first 4 Downs, after which the gain depreciates to 250 Bloodpoints for the remainder of the Trial.
Blender - 2 BP per Blade - Awarded for throwing Blades during Main Event.
Has a buffer of 3 seconds.
Blood Bonus 25 - - Awarded for hitting a lacerated Survivor.
Electrifying Combo - 25 BP per Combo event - Awarded for combo events with Showstopper.
E-Rank Combo.
Devastating Combo - 50 BP per Combo event - Awarded for combo events with Showstopper.
D-Rank Combo.
Crippling Combo - 100 BP per Combo event - Awarded for combo events with Showstopper.
C-Rank Combo.
Brutal Combo - 250 BP per Combo event - Awarded for combo events with Showstopper.
B-Rank Combo.
Astonishing Combo - 500 BP per Combo event - Awarded for combo events with Showstopper.
A-Rank Combo.
SUPREME COMBO - 1,000 BP per Combo event - Awarded for combo events with Showstopper.
S-Rank Combo.
Crescendo 50 - - Awarded for filling a Survivor's Laceration Meter during Main Event.
Grand Finale 800/400 - - Awarded for downing Survivors who are exposed by an Add-on.
Awards the full 800 Bloodpoints for the first 4 Downs, after which the gain depreciates to 400 Bloodpoints for the remainder of the Trial.
Requires the use of Iridescent Photocard Unknown QuestionMark.
Lights, Camera... 100 - - Awarded for fully charging Main Event.
Showtime 100 - - Awarded for initiating Main Event.
The Show Must Go On 100 - - Awarded for hitting a Survivor with a Blade Hit near the end of the grace period.
Has a grace period of 5 seconds.
Related to The Nemesis Nemesis T-Type}}
Mutation Growth 600 - - Awarded for reaching the next Mutation Rate.
Tentacle Beatdown 600 - - Awarded when hitting a Survivor with a Tentacle Strike.
Viral Transfer 850 - - Awarded when a Survivor becomes Contaminated.
Zombie Attack 100 - - Awarded when a Zombie successfully attacks a Survivor.
Zombie Gambit 300 - - Awarded for destroying a Zombie with a Tentacle Strike.

DailyRitualIcon hunter Polowanie[ | ]

Punkty Zdarzeń Nagradzane Punkty
(jeśli stała liczba)
Nagradzane Punkty
(jeśli trwający)
Max Powiązane Akcje
Złapano Ocalałego 600 - - Przyznawany za przerwanie interakcji Ocalałemu wychodzącego z Szafki IconHelp lockers.
Pościg - 10/2 PK - Przyznawany za ściganie Ocalałego.
Ściganie Ocalałego przez mniej niż 60 sekund przyznaje pełne 10 Punkty Krwi na sekundę, po czym zysk amortyzuje się do 2 Punktów Krwi na sekundę przez pozosiałą część Pościgu.
CHEATER! Polowanie 1 - - Nieaktywny: nieznany warunek aktywacji.
Znaleziono Ocalałego 400/200 - - Przyznawany za rozpoczęcie Pościgu z Ocalałym.
Przyznaje pełne 400 Punktów Krwi przez pierwsze 4 Pościgi, po czym zysk amortyzuje się do 200 Punktów Krwi dla wszystkich kolejnych inicjacji Pościgu.
Thriller 500 - - Nieznany warunek aktywacji.

DailyRitualIcon sacrifice Ofiara[ | ]

Punkty Zdarzeń Nagradzane Punkty
(jeśli stała liczba)
Nagradzane Punkty
(jeśli trwający)
Max Powiązane Akcje
Pojmana ofiara 500 - - Przyznawany, gdy Ocalały zostaje poświęcony w Klatce Odkupienia Klatka Odkupienia}} (dostępne tylko dla Kata Kat}}).
Mam cię! 200 - - Przyznawany za powieszenie Ocalałego po raz pierwszy.
CHEATER! Ofiara 1 - - Nieaktywny: nieznany warunek aktywacji.
Przyzwano Byt 200 - - Przyznawany, gdy powieszony Ocalały wejdzie w Fazę Walki.
Sąd Ostateczny 1,000 - - Przyznawany, gdy Udręczony Ocalały, który został dwukrotnie powieszony, jest zabity za pomocą Sądu Ostatecznego (dostępne tylko dla Kata Kat}}).
Koniec Gry 500 - - Przyznawany, gdy Ocalały zostanie zabity przez Odwróconą Pułapkę na Niedźwiedzie (dostępne tylko dla Świni Świnia}}).
Na Haku 500 - - Przyznawany za powieszenie Ocalałego po raz pierwszy, drugi i trzeci.
Zabij 1,000 - - Przyznawany za zabicie ocalałego.
Późny Hak 250 - - Przyznawany za powieszenie Ocalałego podczas Końcowego Załamania Końcowe Załamanie}}.
Późne Zabicie 250 - - Nieaktywny: przyznawane za zabicie Ocalałego podczas Końcowego Załamania Końcowe Załamanie}}.
Późna ofiara 500 - - Przyznawany za złożenie ofiary Bytowi Byt}} z powieszonego Ocalałego podczas Końcowego Załamania Końcowe Załamanie}}.
Ofiara 200 - - Przyznawany, gdy powieszony Ocalały zostaje złożony w ofierze Bytowi Byt}}.
Koniec Czasu 500 - - Przyznane, kiedy Byt IconHelp entitypoświęca wszystkich Ocalałych pozostałych na Terenie Rozgrywki, gdy upłynie czas Końcowego Załamania Końcowe Załamanie}}.

Wyzwania Archiw[ | ]

Punkty Zdarzeń Nagradzane Punkty
(jeśli stała liczba)
Nagradzane Punkty
(jeśli trwający)
Max Powiązane Akcje
Czerwony Glif Zamknięty 500 - 5,000 (10x) Przyznawany za obcowanie z Czerwonym Glifem.
Wyzwanie "Poszukiwacz Glifów" musi być wybrane w Tomie VI - Rozbieżność.

Specjalne Wydarzenia[ | ]

Punkty Zdarzeń Nagradzane Punkty
(jeśli stała liczba)
Nagradzane Punkty
(jeśli trwający)
Max Powiązane Akcje
Zarażony Hak 1,000 - 4,000 (4x) Przyznawany za każdy Zakażony Hak, na którym zawieszono Ocalałego.
Korona Odblokowana 500 - - Przyznawany za ucieczkę z Rozgrywki z Koroną.
W Koronie 250 - - Przyznawany za zdobycie Korony z Filaru.
Księżycowy Hak 2,000 - 24,000 (12x) Nagradzany za każdy Księżycowy Hak, na którym powieszono Ocalałego.
Przyznawane tylko przy użyciuCzerwonej Koperty Czerwona Koperta}}.
Księżycowy Hak 750 - 9,000 (12x) Nagradzany za każdy Księżycowy Hak, na którym powieszono Ocalałego.
Przyznawane tylko przy użyciuCzerwonej Koperty Czerwona Koperta}}.
Hak Zakażony Krostoroślą 3,000 - 12,000 (4x) Nagradzany za każdy Zakażony Hak użyty do powieszenia Ocalałego.
Tylko nagradzane, jeśli Gracz używa Płatki Krostorośli FulliconFavors pustulaPetals.
Skwięrcząca Kiełbasa! 5,500 - 38,500 (7x) Przyznawany za powieszenie Ocalałego na Grillowym Haku.
Lampa Zniszczona 1,500 - 10,500 (7x) Przyznawany za zniszczenie Księżycowej Latarni.
Lampa Zresetowana 1,000 - 7,000 (7x) Przyznawany za powieszenie Ocalałego posiadającego Księżycową Latarnie, powodując pojawienie się jej na haku.
Advertisement