Dead by Daylight Wiki
Advertisement
Opis Daru może się różnić od tego w grze z powodów opisanych tutaj.

Pukiel Włosów to Bardzo Rzadki Dodatek Dodatki do Przedmiotów}} do Mocy Wewnętrzne Zło IconPowers stalker1.

Ikona Opis Koszt
Pukiel Włosów Ucięty, związany elastyczną gumką pukiel blond włosów.
  • Ogromnie zwiększa długość trwania Wewnętrznego Zła na poziomie III.
  • Średnio zwiększa ilość punktów stalkingu wymaganych do osiągnięcia Wewnętrznego Zła na poziomie III.
6,000

IconHelp bloodpoints


Ciekawostki[ | ]

  • Zwiększa długość trwania Wewnętrznego Zła na poziomie III o 40 sekund do 100 sekund.
  • Zwiększa ilość punktów stalkingu wymaganych do osiągnięcia Wewnętrznego Zła na poziomie III o 100 %.
Advertisement