Dead by Daylight Wiki
Advertisement

Podstawowe Ataki jest Mechaniką Gry unikalną dla Zabójców Zabójcy}} w Dead by Daylight IconHelp DBDlogo.


Opis[ | ]

Podstawowe Ataki są inicjowane za każdym razem, gdy Zabójca naciśnie przycisk Ataku.

2 różne Podstawowe Ataki dostępne wszystkim Zabójcą.


Szybki Atak[ | ]

Szybki Atak to podstawowy Atak o krótkim zasięgu.

Szybki Atak jest inicjowane przez zwykłe naciśnięcie przycisku Ataku i sprawia, że ​​Zabójca szybko wymachuje swoją Bronią przed nimi.

Szybki Atak nie przyśpiesza Prędkości Ruchu Zabójcy i dlatego ma krótki zasięg, uderzając tylko Ocalałych, którzy znajdują się bardzo blisko Zabójcy.


Atak z Rozpędu[ | ]

Atak z Rozpędu to alternatywny Atak o dłuższym zasięgu.

Atak z Rozpędu jest inicjowane przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Ataku i sprawia, że Zabójca atakuje w przód z rozpędu, znacznie zwiększając zasięg ich uderzenia.


Mechanika Rozpędu[ | ]

Podczas animacji Atak z Rozpędu, podstawowa Prędkość Ruchu Zabójcy jest tymczasowo (przez 0.3 sekund) przyśpieszona o 150 %, co jest równe 172.5 % lub 6.9 m/s.
To przyspieszenie Ruchu zapewnia zabójcom większy zasięg ponad Szybki Atak.

Zasięg Rozpędu[ | ]

Przed Aktualizacją 2.2.0, zasięg Ataku z Rozpędu Zabójcy jest bezpośrednio określony przez ich podstawową Prędkość Ruchu.
Dlatego można ogólnie powiedzieć, że szybsi Zabójcy mieli dłuższy zasięg, a wolniejsi Zabójcy mniejszy zasięg, z dwoma wyjątkami, Pielęgniarką Pielęgniarka}} i Kształtem Kształt}}.

Z Aktualizacją 2.2.0, zasięg Ataku z Rozpędu został ujednolicony dla wszystkich zabójców:jeśli ich podstawowa prędkość ruchu różni się od 4.6 m/s, jest tymczasowo ustawiony na tę wartość i wszystkie osiągają tę samą prędkość maksymalną 6.9 m/s podczas Ataku z Rozpędu.

Jeśli prędkość Ruchu Zabójcy w momencie zainicjowania Ataku z Rozpędu jest większa niż 4.6 m/s (m.in. ze względu na Umiejętności, Dodatki lub Moce zwiększające prędkość ruchu), Atak z Rozpędu będzie miał większy zasięg niż domyślny ze względu na sposób działania mechaniki.

Budowanie Prędkości[ | ]

Z powodu tego, jak Atak z Rozpędu z technicznego punktu widzenia działa, absolutnie konieczne jest zbudowanie minimum prędkości przed zainicjowaniem Atak z Rozpędu, w celu maksymalizacji dostępnego zasięgu.
Ponieważ Zabójcy nie osiągają natychmiastowo swoją maksymalną prędkość, inicjowanie Ataku z Rozpędu przed osiągnięciem maksymalnej prędkości spowoduje, że będzie miał on mniejszy zasięg. Jest to problem prawie wyłącznie dotyczący Pielęgniarki Pielęgniarka}} po mignięciu i Wiedźmy Wiedźma}} po teleportacji, ponieważ obie Zabójczynie mają zerową prędkość zaraz po użyciu swojej Mocy.
Dlatego zaleca się chwilę poczekać przed zainicjowaniem Atak z Rozpędu po użyciu Mocy tych Zabójczyń, pozwalając im nabrać rozpędu i najpierw osiągnąć maksymalną prędkość, upewniając, że Atak z Rozpędu będzie mieć dostęp do pełnego zasięgu.


Unikalny Atak[ | ]

 • Kształt IconHelpLoading shape w Mocy Wewnętrzne Zło I ma skrócony czas trwania Rozpędu, co zmniejsza jego zasięg.
 • Kształt w Mocy Wewnętrzne Zło III ma wydłużony czas trwania Rozpędu, co zwiększa jego zasięg..
 • Atak z Zasadzki Świni Świnia}} jest technicznie bardzo wydłużoną animacją Rozpędu, pozwalającą jej na pokonanie ogromnego dystansu.
 • Przed Aktualizacją 1.9.0, Pielęgniarka IconHelpLoading nurse miała specjalny Atak z Rozpędu po mignieciu z asystą celowania, który był najdłuższym zasięgiem Rozpędu w Grze.
  • Ma teraz domyślny Rozpęd, który nie jest już powiązany z jej Prędkością Ruchu.
   • Jej domyślny Atak z Rozpędu sięga 6 metrów.
   • Jej Atak z Rozpędu po mignięciu sięga 5.667 metrów.
   • Jej Szybki Atak po mignięciu sięga 3.333 metrów.


Atak Specjalny[ | ]

Niektórzy Zabójcy mają drugorzędny Atak, który uważany jest za Atak Specjalny przez Grę.

Ataki Specjalne różni się od Podstawowych Ataków tym, że udane uderzenia nie nadają Efektów Statusu Staus HUD}} lub nie dają i nie zabierają Żetonów.

Ataki Specjalne są często przywiązanie do Mocy Zabójcy i wizualnie nie mogą różnić się od ich standardowego Podstawowego Ataku.

Następujące Ataki są uważane za Ataki Specjalne:

K01 charSelect portrait
Złapanie w Pułapkę
K03 charSelect portrait
Uderzenia Piłą
K07 charSelect portrait
Ataki Szokowe
K08 charSelect portrait
Uderzenia Toporkami
K09 charSelect portrait
Uderzenia Piłą
K11 charSelect portrait
Uderzenia Ataku z Zasadzki
K12 charSelect portrait
Uderzenia Butelkami
K14 charSelect portrait
Uderzenia Szałem
K15 charSelect portrait
Uderzenia Skażonym Oczyszczeniem
K17 charSelect portrait
Uderzenia Postrzępieniem
K18 charSelect portrait
Uderzenia Kanabo
K20 charSelect portrait
Uderzenia Kary i Ścieżki
K21 charSelect portrait
Uderzenia Śmiertelnego Pędu
K22 charSelect portrait
Uderzenia Skoku


Czas Odnowy Ataku[ | ]

Potencjalne zmiany w tych liczbach zostaną wspomniane w sekcji Ciekawostki o Mocy na stronie artykułu Zabójcy.
 • Udany atak: 3 sekund
 • Nieudany atak: 1.5 sekund
  • dotyczy również uderzenia w przeszkody


Ciekawostki[ | ]

 • Z technicznego punktu widzenia, Atak z Rozpędu działa bardzo podobnie do Umiejętności Twarda Sztuka IconPerks deadHard.
 • Zabójcy zachowują pełną kontrolę nad rotacją podczas Ataku i nie są zmuszani do wykonywania ataków w linii prostej.
Advertisement