Dead by Daylight Wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 18:32, 16 gru 2020Masusder dyskusja edycje 350 bajtów +350 Utworzono nową stronę "== Public Test Build 2.6.0 == {{Patch PTB 2.6.0}} === PTB Hotfix 2.6.0a === {{Patch PTB 2.6.0a}} == Patch 2.6.0 == {{Patch 2.6.0}} === Hotfix 2.6.1 === {{Patch 2.6.1..."