Dead by Daylight Wiki
Advertisement
Opis Daru może się różnić od tego w grze z powodów opisanych tutaj.

Płatki Krostorośli to Okolicznościowy Dar Dary}}.

Ikona Opis Koszt
Płatki Krostorośli Wzywa Byt do wygenerowania 1 Zarażonego Haka and 1 Zarażonego Generatora.
  • Jako Zabójca powieś Ocalałego na Zarażonym Haku, by zdobyć dodatkowe Punkty Krwi IconHelp bloodpoints.
  • Jako Ocalały znajdź i napraw Zarażony Generator, by zdobyć dodatkowe Punkty Krwi IconHelp bloodpoints.
  • Łączy się.

Skorzystanie z tych Darów zwiększa liczbę Punktów Krwi generowanych za te interakcje.

Uwaga: Podczas Wydarzenia na mapie pojawia się 1 domyślny Zarażony Hak and 1 domyślny Zarażony Generator.

Dostępne wyłącznie podczas Wydarzenia Wieczna Zaraza.

"Gnijący zapach krotorośli wypełnia powietrze. Niektórym może się on wydać kuszący."

3,000

IconHelp bloodpoints


Historia[ | ]

Halloweenowa Zaraza[ | ]

Ikona Opis
IconFavors pustulaPetals JUŻ NIEDOSTĘPNE

Calls upon The Entity to generate 1 Cankerous Hook and 1 Visceral Canker.

  • As a Killer, hook a Survivor on a Cankerous Hook for the first time to extract Putrid Nectar and fill your Killer Nectar Vial. Grants bonus Bloodpoints.
  • As a Survivor, find and interact with a Visceral Canker to harvest Putrid Nectar and fill your Survivor Nectar Vial. Grants bonus Bloodpoints.
  • Filling a Nectar Vial (either Killer or Survivor) will grant you 1 Putrid Serum.
  • Stacks.

Only playable during the The Hallowed Blight Event.

NOTE: During the Event, 2 default Cankerous Hooks and 2 default Visceral Cankers will spawn on the Map.

"The Pustulas fill the air with a rancid odour that some may find enticing."


Zmiany[ | ]

Patch 3.2.0[ | ]

  • Zmieniono opis Daru dla nadchodzącego wydarzenia Wiednąca Zaraza.

Patch 3.2.1[ | ]

  • Zmieniono opis aby doprecyzować, do których punktów odnosi się Bonusów Mnożnika.
Advertisement