Dead by Daylight Wiki
Advertisement
Opis Daru może się różnić od tego w grze z powodów opisanych tutaj.

Opalowa Królowa to Ultra Rzadki Dodatek Dodatki do Przedmiotów}} do Mocy Iskra Cartera IconPowers cartersSpark.

Ikona Opis Koszt
Opalowa Królowa Szklany pionek do szachów przedstawiający królową, ukształtowany przez samą Mgłę. Nie można go dotknąć bez silnego porażenia prądem.
  • Wszyscy ocalali trafieni umiejętnością Terapia Szokowa lub Wybuch Statyczny zdobywają utrzymujący się Ładunek Statyczny. Ładunek statyczny pozostaje w ocalałych do rozładowania.
  • Kilku ocalałych trafionych tą samą umiejętnością Terapia Szokowa lub Wybuch Statyczny znajdujących się w promieniu 4 metrów od siebie nie gromadzą Ładunku Statycznego.
  • Za każdym razem, gdy ocalały znajduje się w zasięgu 4 metrów od innego ocalałego z Ładunkiem Statycznym, zostaje porażony z takim samym efektem jak po umiejętności Terapia Szokowa, a Ładunek Statyczny zostaje wyładowany natychmiast.

„Gdy ustalimy już skuteczną metodę leczenia, możemy skupić się na wydajnym sposobie jej zastosowania”. – H. Carter

7,000

IconHelp bloodpoints

Advertisement