Dead by Daylight Wiki
 
Linia 61: Linia 61:
 
failedSkillCheck = "Chybiony Test Umiejętności",
 
failedSkillCheck = "Chybiony Test Umiejętności",
 
failedSkillChecks = "Chybione Testy Umiejętności",
 
failedSkillChecks = "Chybione Testy Umiejętności",
  +
firecracker = "Fajerwerek",
 
firecrackers = "Fajerwerki",
 
firecrackers = "Fajerwerki",
 
flashlights = "Latarki",
 
flashlights = "Latarki",
  +
flashbang = "Granat Błyskowy (Przedmiot)",
 
flashbangs = "Granaty Błyskowe",
 
flashbangs = "Granaty Błyskowe",
flashGrenade = "Granat Błyskowy",
+
flashGrenade = "Granat Błyskowy (Umiejętność)",
gen = "Generator",
+
generator = "Generator",
gens = "Generatory",
+
generators = "Generatory",
 
goodSkillCheck = "Dobry Test Umiejętności",
 
goodSkillCheck = "Dobry Test Umiejętności",
 
goodSkillChecks = "Dobre Testy Umiejętności",
 
goodSkillChecks = "Dobre Testy Umiejętności",
Linia 107: Linia 109:
 
cursed = "Przeklęty",
 
cursed = "Przeklęty",
 
deepWound = "Głęboka Rana",
 
deepWound = "Głęboka Rana",
  +
efficiency = "Wydajność",
 
endurance = "Wytrzymałość",
 
endurance = "Wytrzymałość",
 
exhausted = "Wyczerpany",
 
exhausted = "Wyczerpany",
Linia 113: Linia 116:
 
haemorrhage = "Krwawienie",
 
haemorrhage = "Krwawienie",
 
haste = "Pośpiech",
 
haste = "Pośpiech",
  +
hearing = "Słuch",
 
hindered = "Skrępowany",
 
hindered = "Skrępowany",
 
incapacitated = "Unieruchomiony",
 
incapacitated = "Unieruchomiony",

Aktualna wersja na dzień 10:52, 23 lut 2022


--DO NOT CHANGE
require("Module:Extensions")
bar = "|" -- code for |
br = "<br>" --break
brnl = "<br>\n" --break new line
space = " "
dot = "."
comma = ", "
colon = ":"
bullet = "\n* " --deprecated, do not use!
nbullet = "*" --newBullet -> please use this version, the old will be removed eventually
dbullet = "\n** " --deprecated
ndbullet = "**"
nl = "\n" --new line
dnl = "\n\n" -- double new line
tnl = "\n\n\n" --tripple new line
nlp = "\n<p>" --new line paragraph
pg = "<p>" --paragraph
ntl = "|-" -- new table line
hl = "!" -- header line
tl = "|" --table line
dtl = "||" -- double table line

--common strings
cstr = {
	file = "File:", --[[File: ...]]
	media = "Media:",
	empty = "",
	the = "The",
	contact = "Please Contact [[User:Jouki|Jouki]]",
	
	--File Formats
	ogg = 'ogg',
	mp3 = 'mp3',
	mp4 = 'mp4',
	jpg = 'jpg',
	jpeg= 'jpeg',
	png = 'png',
	gif = 'gif',
}

--iconLinkStrings
ils = {
	-- Interaction
	basementHooks	 = "Haki w Piwnicy",
	blastMine		 = "Mina",
	blastMines		 = "Miny",
	breakableWall	 = "Ściana do Zniszczenia",
	breakableWalls	 = "Ściany do Zniszczenia",
	boonTotem		 = "Dobry Totem",
	boonTotems 	 = "Dobre Totemy",
	chest			 = "Skrzynia",
	chests			 = "Skrzynie",
	dullTotem		 = "Zwykły Totem",
	dullTotems		 = "Zwykłe Totemy",
	emergencyMedKit	 = "Apteczka Awaryjna",
	exitGate		 = "Brama Wyjściowa",
	exitGates		 = "Bramy Wyjściowe",
	exitGateSwitch	 = "Przełącznik Bram Wyjściowych",
	exitGateSwitches = "Przełączniki Bram Wyjściowych",
	failedSkillCheck = "Chybiony Test Umiejętności",
	failedSkillChecks = "Chybione Testy Umiejętności",
	firecracker 	 = "Fajerwerek",	
	firecrackers	 = "Fajerwerki",
	flashlights		 = "Latarki",
	flashbang     = "Granat Błyskowy (Przedmiot)",
	flashbangs		 = "Granaty Błyskowe",
	flashGrenade	 = "Granat Błyskowy (Umiejętność)",
	generator		 = "Generator",
	generators		 = "Generatory",
	goodSkillCheck	 = "Dobry Test Umiejętności",
	goodSkillChecks	 = "Dobre Testy Umiejętności",
	hatch			 = "Właz",
	hexTotem		 = "Przeklęty Totem",
	hexTotems		 = "Przeklęte Totemy",
	hook			 = "Hak",
	hooks			 = "Haki",
	item			 = "Przedmiot",
	items			 = "Przedmioty",
	locker			 = "Szafka",
	lockers			 = "Szafki",
	map				 = "Mapa",
	medkit			 = "Apteczka",
	medkits			 = "Apteczki",
	pallet			 = "Paleta",
	pallets			 = "Palety",
	survivor		 = "Ocalały",
	survivors		 = "Ocalali",
	skillCheck		 = "Test Umiejętności",
	skillChecks		 = "Testy Umiejętności",
	toolbox			 = "Skrzynka z Narzędziami",
	totem			 = "Totem",
	totems			 = "Totemy",
	greatSkillCheck  = "Świetny Test Umiejętności",
	greatSkillChecks = "Świetne Testy Umiejętności",
	window			 = "Okno",
	windows			 = "Okna",
	
	-- UI (Status Effects, Auras)
	adrenaline		= "Adrenalina",
	aura			= "Aura",
	auras			= "Aury",
	bleeding		= "Krwawienie",
	blessed     = "Błogosławiony",
	blindness		= "Oślepienie",
	bloodlust		= "Żądza Krwi",
	broken			= "Okaleczenie",
	chance     = "Szansa",
	cursed			= "Przeklęty",
	deepWound		= "Głęboka Rana",
	efficiency   = "Wydajność",
	endurance		= "Wytrzymałość",
	exhausted		= "Wyczerpany",
	exhaustion		= "Wyczerpanie",
	exposed			= "Narażony",
	haemorrhage		= "Krwawienie",
	haste			= "Pośpiech",
	hearing     = "Słuch",
	hindered		= "Skrępowany",
	incapacitated	= "Unieruchomiony",
	luck			= "Szczęście",
	mangled			= "Zmasakrowany",
	obsession		= "Obsesja",
	oblivious		= "Nieświadomy",
	undetectable	= "Niewykrywalny",
	
	-- Killers
	killer			= "Zabójca",
	nightmare		= "Koszmar",
	
	-- Misc.
	addon			= "Dodatek",
	altruism		= "Altruizm",
	basement		= "Piwnica",
	bloodpoints		= "Punkty Krwi",
	crows			= "Wrony",
	deviousness		= "Przebiegłość",
	dyingState		= "Stan Agonii",
	entity			= "Byt",
	healthState		= "Stan Zdrowia",
	healthy			= "Zdrowy",
	hunter			= "Łowca",
	injuredState  = "Stan Ranny",
	objectives   = "Cele",
	poolsBlood		= "Ślady Krwi",
	sacrifice    = "Ofiara",
	scratchMarks	= "Czerwone Zarysowania",
	statusEffect	= "Efekt",
	statusEffects	= "Efekty",
	stillCrows   = "Wrony Bezczynności",
	survival    = "Przetrwanie",
	terrorRadius	= "Zasięg Terroru",
}

function clr(color, text)
	local utils = require("Module:Utils")
	return utils.clr(text, color)
end

function bclr(color, text)
	local utils = require("Module:Utils")
	return b(utils.clr(text, color))
end

function iclr(color, text)
	local utils = require("Module:Utils")
	return i(utils.clr(text, color))
end

function link(text)
	return '[[' .. text .. ']]'
end

function file(text)
	return link(cstr.file .. text)
end

function brackets(text)
	return '(' .. text .. ')'
end

--bold function
function b(text)
	return "'''" .. text .. "'''"
end

--italic function
function i(text)
	return "''" .. text .. "''"
end

function join(...)
	local values
	local result = cstr.empty
	local sep = ", "
	if type(...) == "string" then
		values = {...}
		sep = table.remove(values)
	else 
		values = {...}
		sep = table.remove(values)
		values = table.remove(values)
	end
	
	for i, value in ipairs(values) do
		result = result .. value .. ((i < #values and sep) or cstr.empty)
	end
	return result
end

function the(alter)
	return (type(alter) == "table" and alter.the) or alter or cstr.the
end

--table line => creates a basic table line so it can be easily stacked
function tLine(attrs, ...)
	local values = (type(...) == "string" and {...}) or ...
	local result = cstr.empty
	local separator = (values[#values] == hl and table.remove(values)) or tl --if the last item is header separator then set it to var
	--if separator == hl then table.remove(values) end --if the last item was a separator, then remove it from the list. It's not needed anymore
	result = result .. ntl .. nl .. separator .. ((attrs and space .. attrs .. space .. tl) or cstr.empty) .. space .. table.remove(values, 1)
	for _, value in ipairs(values) do
		result = result .. space .. separator .. separator .. space .. value
	end
	return result .. nl
end

--table header line => same as table line, just for header version
function thLine(attrs, ...)
	local values = {...}
	table.insert(values, hl)
	return tLine(attrs, values)
end