Dead by Daylight Wiki
Advertisement

--DO NOT CHANGE
bar = "|" -- code for |
br = "<br>" --break
brnl = "<br>\n" --break new line
space = " "
dot = "."
comma = ", "
colon = ":"
bullet = "\n* " --deprecated, do not use!
nbullet = "*" --newBullet -> please use this version, the old will be removed eventually
dbullet = "\n** " --deprecated
ndbullet = "**"
nl = "\n" --new line
dnl = "\n\n" -- double new line
tnl = "\n\n\n" --tripple new line
nlp = "\n<p>" --new line paragraph
pg = "<p>" --paragraph
ntl = "|-" -- new table line
hl = "! " -- header line
tl = "|" --table line

--common strings
cstr = {
	file = "Plik:", --[[File: ...]]
	empty = "",
	the = "The",
	contact = "Please Contact [[User:Jouki|Jouki]]",
}

--iconLinkStrings
ils = {
	-- Interaction
	baseHooks		= "Haki w Piwnicy",
	blastMines		= "Miny",
	bWall			= "Ściana do Zniszczenia",
	bWalls			= "Ściany do Zniszczenia",
	boonTotem		= "Dobry Totem",
	chest			= "Skrzynia",
	chests			= "Skrzynie",
	dullTotem		= "Zwykły Totem",
	eMedkit			= "Apteczka Awaryjna",
	exitGate		= "Brama Wyjściowa",
	exitGates		= "Bramy Wyjściowe",
	eGateSwitches	= "Przełączniki Bram Wyjściowych",
	failedSChecks	= "Chybione Testy Umiejętności",
	firecrackers	= "Fajerwerki",
	flashlights		= "Latarki",
	flashbangs		= "Granaty Błyskowe",
	flashGrenade	= "Granat Błyskowy",
	gen				= "Generator",
	gens			= "Generatory",
	gSkillCheck		= "Dobry Test Umiejętności",
	gSkillChecks	= "Dobre Testy Umiejętności",
	hatch			= "Właz",
	hexTotem		= "Przeklęty Totem",
	hexTotems		= "Przeklęte Totemy",
	hook			= "Hak",
	hooks			= "Haki",
	item			= "Przedmiot",
	items			= "Przedmioty",
	locker			= "Szafka",
	lockers			= "Szafki",
	map				= "Mapa",
	medkit			= "Apteczka",
	medkits			= "Apteczki",
	pallet			= "Paleta",
	pallets			= "Palety",
	survivor		= "Ocalały",
	survivors		= "Ocalali",
	skillCheck		= "Test Umiejętności",
	skillChecks		= "Testy Umiejętności",
	toolbox			= "Skrzynka z Narzędziami",
	totem			= "Totem",
	totems			= "Totemy",
	greatSCheck  	= "Świetny Test Umiejętności",
	greatSChecks	= "Świetne Testy Umiejętności",
	window			= "Okno",
	windows			= "Okna",
	
	-- UI (Status Effects, Auras)
	adrenaline		= "Adrenalina",
	aura			= "Aura",
	auras			= "Aury",
	bleeding		= "Krwawienie",
	blindness		= "Oślepienie",
	bloodlust		= "Żądza Krwi",
	broken			= "Okaleczenie",
	cursed			= "Przeklęty",
	deepWound		= "Głęboka Rana",
	endurance		= "Wytrzymałość",
	exhausted		= "Wyczerpany",
	exhaustion		= "Wyczerpanie",
	exposed			= "Narażony",
	haemorrhage		= "Krwawienie",
	haste			= "Pośpiech",
	hindered		= "Skrępowany",
	incapacitated	= "Unieruchomiony",
	luck			= "Szczęście",
	mangled			= "Zmasakrowany",
	obsession		= "Obsesja",
	oblivious		= "Nieświadomy",
	undetectable	= "Niewykrywalny",
	
	-- Killers
	killer			= "Zabójca",
	nightmare		= "Koszmar",
	
	-- Misc.
	addon			= "Dodatek",
	altruism		= "Altruizm",
	basement		= "Piwnica",
	bloodpoints		= "Punkty Krwi",
	crows			= "Wrony",
	devious			= "Przebiegłość",
	dyingState		= "Stan Agonii",
	entity			= "Byt",
	healthState		= "Stan Zdrowia",
	healthy			= "Zdrowy",
	hunter			= "Łowca",
	injuredState    = "Stan Ranny",
	poolsBlood		= "Ślady Krwi",
	scratchMarks	= "Czerwone Zarysowania",
	statusEffect	= "Efekt",
	statusEffects	= "Efekty",
	stillCrows      = "Wrony Bezczynności",
	terrorRadius	= "Zasięg Terroru",
}

function clr(color, text)
	local utils = require("Module:Utils")
	return utils.clr(text, color)
end

function bclr(color, text)
	local utils = require("Module:Utils")
	return b(utils.clr(text, color))
end

function iclr(color, text)
	local utils = require("Module:Utils")
	return i(utils.clr(text, color))
end

function link(text)
	return '[[' .. text .. ']]'
end

--bold function
function b(text)
	return "'''" .. text .. "'''"
end

--italic function
function i(text)
	return "''" .. text .. "''"
end
Advertisement