Dead by Daylight Wiki
m
m (Zabezpieczyła „Moduł:Killers” ([edytowanie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na zawsze) [przenoszenie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na zawsze)))

Wersja z 19:30, 16 maj 2020


local p = {}
local data = require("Module:Datatable")
local mathOps = require("Module:MathOps")
local utils = require("Module:Utils")
local frame = mw.getCurrentFrame()
local bar = "|" -- code for |
local nl = "\n"

function p.getCountOfKillers()
	return utils.getCount("killer")
end

function getKillerIndexById(id)
	for i, s in ipairs(killers) do
		if s.id == id then return i end
	end
	return 0
end

function p.resolveKillersTable()
	local result = ""
	local name
	local fileName

	result = result .. "<div style=\"color: #fff;\">"
	for i, killer in ipairs(killers) do
		name = killer.shortName or killer.realName or killer.name
		fileName = resolveKillersPortraitFileNameById(killer.id)
		
		result = result .. "<div style=\"display: inline-block; text-align:center; margin: 10px\">[[" .. name .. "]] - " .. killer.name
		result = result .. "[[File:" .. fileName .. ".png|center|frameless|link=" .. killer.name .. "]]</div>"

	end
	result = result .. "</div>"

	return result
end

function p.resolveKillersTableMainPage()
	local result = ""
	local name
	local fileName

	result = result .. "<div class=\"fpbox\" id=\"fpkiller\" style=\"text-align: center;\">"
	result = result .. "<div class=\"heading\">[[Zabójcy]] [[File:IconHelpLoading killer.png|32px]]</div>"
	result = result .. "<div class=\"fplinks\">"
	for i, killer in ipairs(killers) do
		
		fileName = resolveKillersPortraitFileNameById(killer.id)
		
		result = result .. "<div class=\"fplink plainlinks image\"><div class=\"box\"><div class=\"row\"><div class=\"cell\">"
		result = result .. "<div class=\"image\">[[File:" .. fileName .. ".png|link=" .. killer.name .. "]]</div>"
		result = result .. "<div class=\"link\">[[" .. killer.name .. "]]</div></div></div></div></div>"
	end
	result = result .. "</div>"
	result = result .. "</div>"

	return result
end

function resolveKillersPortraitFileNameById(id)
	i = getKillerIndexById(id)
	local fileConst = "_charPreview_portrait"
	local fileName
	
	fileName = getFileNameFromTableById(id)
	if not isValidFileName(fileName) then --Szukanie nowych nazw plików
		fileName = resolveNewInitialsByIndex(i) .. fileConst
	end
	if not isValidFileName(fileName) then --Szukanie starych nazw plików
		mw.log("File not found. Looking further...")
		fileName = getKillersInitialsByIndex(i) .. fileConst
	end
	if not isValidFileName(fileName) then --Plik nie został znaleziony
		fileName = "UnknownKiller" .. fileConst
	end
	
	fileName = fileName
	mw.log(fileName)
	return fileName
end

function isValidFileName(name)
	return not (name == "" or not mw.title.new("File:" .. name .. ".png").exists)
end

function getFileNameFromTableById(id)
	mw.log(id)
	for j, sImage in ipairs(killerImages) do
		if sImage.id == id then
			return sImage.preview
		end
	end
	return ""
end

function resolveNewInitialsByIndex(i)
	if killers[i] == nil then
		return ""	
	end
	local k = killers
	local initials = getKillersInitialsByIndex(i)
	local dlcCodeName =""
	if k[i].dlc ~= nil and dlcs[k[i].dlc] ~= nil then
		dlcCodeName = getDlcById(k[i].dlc).codeName
	end
	
	local dlcInitial = dlcCodeName:match("^(%S).*$") or "A" --A jest dla postaci z podstawowej gry które nie mają DLC albo kryptonimu DLC

	mw.log(dlcInitial .. "K " .. initials)
	return dlcInitial .. "K " .. initials
end

function getKillersInitialsByIndex(i)
	if killers[i] == nil then
		return ""	
	end
	
	local firstLetter, secondLetter
	
	firstLetter, secondLetter = killers[i].name:match("^(%S)(%S).*$") --could be merged but I keep it separated for case of need
	
	return string.upper(firstLetter .. secondLetter)
end

function getDlcById(id)
	for _, dlc in ipairs(dlcs) do
		if dlc.id == id then return dlc end
	end
end

return p