Dead by Daylight Wiki
 
(Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 3: Linia 3:
 
local mathOps = require("Module:MathOps")
 
local mathOps = require("Module:MathOps")
 
local utils = require("Module:Utils")
 
local utils = require("Module:Utils")
  +
local prkz = require("Module:Datatable/Perks")
  +
local perkImg = require("Module:PerkImage")
  +
local str = require("Module:Strings")
 
local frame = mw.getCurrentFrame()
 
local frame = mw.getCurrentFrame()
local bar = "|" -- code for |
+
local defaultSpeed = 4 --m/s | 100%
  +
local nl = "\n"
 
  +
local strings = {
  +
file = "Plik",
  +
killers = "Zabójcy",
  +
the = "",
  +
unknownKiller = "UnknownKiller",
  +
realName = "Nazwa",
  +
noName = "Brak", --When the killer doesn't have the real name (ex. Demogorgon)
  +
altName = "Alias",
  +
gender = "Płeć",
  +
nationality = "Narodowość",
  +
realm = "Lokacja", --link
  +
power = "Moc", --link
  +
powerType = "Typ Mocy [[Atak|Ataku]]",
  +
spAttackTrue = "Specjalny Atak",
  +
spAttackFalse = "Podstawowy Atak",
  +
weapon = "Broń",
  +
speed = "Prędkość Ruchu", --iconlink
  +
altSpeed = "Alternatywna Prędkość ruchu",
  +
metres = "metrów",
  +
m = "m", --abbreviation of metres
  +
terror = "Zasięg Terroru", --iconlink
  +
lullabyRadius = "Zasięg [[Kołysanka|Kołysanki]]",
  +
height = "Wzrost", --image
  +
tall = "Wysoki",
  +
avg = "Średni",
  +
dlc = "DLC",
  +
actor = "Aktor Głosowy",
  +
breathing = "Oddech",
  +
altBreathing = "Alternatywny Oddech",
  +
menuMusic = "Muzyka Menu",
  +
terrorMusic = "Muzyka Zasięgu Terroru",
  +
lullaby = "Kołysanka",
  +
lullabies = "Kołysanki",
  +
  +
mps = "m/s",
  +
err = "Error"
  +
}
   
 
function p.getCountOfKillers()
 
function p.getCountOfKillers()
Linia 11: Linia 51:
 
end
 
end
   
function getKillerIndexById(id)
+
function p.getKillerById(id)
for i, s in ipairs(killers) do
+
for _, killer in ipairs(killers) do
if s.id == id then return i end
+
if killer.id == id then return killer end
 
end
 
end
  +
return nil
  +
end
  +
  +
function getKillerIdByName(name)
  +
for _, killer in ipairs(killers) do
  +
if killer.realName ~= nil then
  +
if killer.realName == name then
  +
return killer.id
  +
end
  +
else
  +
if killer.name == name then -- ex.Demogorgon without a real name
  +
return killer.id
  +
end
  +
end
  +
end
  +
 
return 0
 
return 0
  +
end
  +
  +
function p.resolveKillerCharTable(name)
  +
local dlcs = require("Module:DLCs")
  +
name = utils.resolveParameter(name)
  +
killerId = getKillerIdByName(name)
  +
killer = utils.getCharacterById(killerId, killers)
  +
reuslt = ""
  +
  +
if type(killer) ~= "table" then return killer end
  +
  +
result =
  +
'{| class = "infoboxtable"' .. nl ..
  +
ntl ..' class = "infoboxTitle" | ' .. nl ..
  +
'! class = "center bold" colspan = 2 | ' .. strings.the .. ' ' .. killer.name .. nl ..
  +
ntl .. nl ..
  +
  +
-- '<tabber>' ..
  +
-- '|-|First=' ..
  +
-- 'First tab sample text.' ..
  +
-- '|-|Second=' ..
  +
-- 'Second tab content goes here. ' ..
  +
-- '|-|Third Tab Title=' ..
  +
-- 'Third tab content goes here.' ..
  +
-- '</tabber>' ..
  +
  +
'! class = "center" colspan = 2 | [[' .. cstr.file .. resolveKillerPortraitImageFileName(killer) .. '.png|150px]]' .. nl ..
  +
ntl .. nl
  +
if killer.realName ~= nil then
  +
result = result .. '| class = "titleColumn" | ' .. strings.realName .. ' || class = "valueColumn" | ' .. (killer.realName or strings.noName) .. nl .. ntl .. nl
  +
end
  +
if killer.altName ~= nil then
  +
result = result .. '| class = "titleColumn" | ' .. strings.altName .. ' || class = "valueColumn italic" | ' .. resolveAltName(killer) .. nl .. ntl .. nl
  +
end
  +
result = result ..
  +
'| class = "titleColumn" | ' .. strings.gender .. ' || class = "valueColumn" | ' .. utils.resolveGender(killer.gender) .. nl ..
  +
ntl .. nl ..
  +
'| class = "titleColumn" | ' .. strings.nationality .. ' || class = "valueColumn" | ' .. killer.nationality .. nl ..
  +
ntl .. nl
  +
if killer.realm ~= nil or killer.dlc ~= nil then
  +
local killerRealm = resolveKillerRealm(killer)
  +
if killerRealm ~= 0 then
  +
result = result .. '| class = "titleColumn" | ' .. strings.realm .. ' || class = "valueColumn" | [[' .. killerRealm .. ']] ' .. nl .. ntl .. nl
  +
end
  +
end
  +
result = result ..
  +
'| class = "titleColumn" | ' .. strings.power .. ' || class = "valueColumn" | [[' .. killer.power .. ']]' .. nl ..
  +
ntl .. nl
  +
if killer.specialAttack ~= nil then
  +
result = result .. '| class = "titleColumn" | ' .. strings.powerType .. ' || class = "valueColumn" | ' .. resolvePowerAttack(killer) .. nl .. ntl .. nl
  +
end
  +
result = result ..
  +
'| class = "titleColumn" | ' .. strings.weapon .. ' || class = "valueColumn" | [[' .. killer.weapon .. ']]' .. nl ..
  +
ntl .. nl ..
  +
'| class = "titleColumn" | ' .. strings.speed .. ' || class = "valueColumn" | ' .. resolveKillerSpeed(killer) .. nl ..
  +
ntl .. nl
  +
if killer.altSpeed ~= nil then
  +
result = result .. '| class = "titleColumn" | ' .. strings.altSpeed .. ' || class = "valueColumn" | ' .. resolveAltSpeed(killer) .. nl .. ntl .. nl
  +
end
  +
result = result ..
  +
'| class = "titleColumn" | ' .. strings.terror .. ' || class = "valueColumn" | ' .. resolveTerrorRadius(killer) .. nl ..
  +
ntl .. nl ..
  +
'| class = "titleColumn" | ' .. strings.height .. ' || class = "valueColumn" | ' .. resolveHeight(killer) .. nl ..
  +
ntl .. nl
  +
if killer.dlc ~= nil then
  +
result = result .. '| class = "titleColumn" | ' .. strings.dlc .. ' || class = "valueColumn" | [[' .. dlcs.getDlcById(killer.dlc).name .. ']] ' .. nl .. ntl .. nl
  +
end
  +
result = result ..
  +
'| class = "titleColumn" | ' .. strings.actor .. ' || class = "valueColumn" | ' .. (killer.actor or strings.uknownActor) .. nl ..
  +
--TODO Check all music existence, this should be in separate table, Twinsuse Twins as a reference
  +
ntl .. nl ..
  +
'| class = "titleColumn center" colspan = 2 | ' .. strings.breathing .. nl ..
  +
ntl .. nl ..
  +
'| class = "valueColumn" | ' .. "Breathing" .. nl ..
  +
ntl .. nl ..
  +
'| class = "titleColumn center" colspan = 2 | ' .. strings.menuMusic .. nl ..
  +
ntl .. nl ..
  +
'| class = "valueColumn" | ' .. "Menu Music" .. nl ..
  +
ntl .. nl ..
  +
'| class = "titleColumn center" colspan = 2 | ' .. strings.terrorMusic .. nl ..
  +
ntl .. nl ..
  +
'| class = "valueColumn" | ' .. "Terror Radius Music" .. nl ..
  +
ntl .. nl ..
  +
'| class = "titleColumn center" colspan = 2 | ' .. strings.lullaby .. nl ..
  +
ntl .. nl ..
  +
'| class = "valueColumn" | ' .. "Lullaby" .. nl ..
  +
'|}'
  +
  +
  +
mw.log(result)
  +
return result
  +
  +
  +
end
  +
  +
function resolveKillerPortraitImageFileName(killer)
  +
local fileConst = "_charSelect_portrait"
  +
return "K" .. string.format("%02d", killer.id) .. fileConst
  +
end
  +
  +
function resolveAltName(killer)
  +
if type(killer.altName) == "string" then return '"' .. killer.altName .. '"'
  +
elseif type(killer.altName) == "table" then
  +
local result = ""
  +
for i, name in ipairs(killer.altName) do
  +
result = result .. '"' .. name .. '"'
  +
if i < #killer.altName then
  +
result = result .. nl
  +
end
  +
end
  +
return result
  +
end
  +
  +
return strings.err
  +
end
  +
  +
function resolvePowerAttack(killer)
  +
result = ""
  +
  +
if killer.specialAttack then
  +
result = strings.spAttackTrue
  +
else
  +
result = strings.spAttackFalse
  +
end
  +
  +
if killer.altAttackNote ~= nil then
  +
result = result .. nl .. "(" .. killer.altAttackNote .. ")"
  +
end
  +
  +
return result
  +
end
  +
  +
function resolveKillerRealm(killer)
  +
if killer.dlc == nil then
  +
for _, realm in ipairs(realms) do
  +
if realm.id == killer.realm then return realm.name end
  +
end
  +
else
  +
for _, realm in ipairs(realms) do
  +
if type(realm.dlc) == "number" and killer.dlc == realm.dlc then return realm.name
  +
elseif type(realm.dlc) == "table" then
  +
for i, dlc in ipairs(killer) do
  +
if dlc.id == dlc[i] then return realm.name end
  +
end
  +
end
  +
end
  +
end
  +
return 0
  +
end
  +
  +
function resolveKillerSpeed(killer)
  +
local speedPercent = 0
  +
local speedMps = 0
  +
local note
  +
local result
  +
  +
if type(killer.speed) == "number" then
  +
speedPercent = killer.speed
  +
speedMps = defaultSpeed * (killer.speed / 100) --speed is in percentage
  +
else --so the killer speed is table
  +
speedPercent = killer.speed[1]
  +
speedMps = defaultSpeed * (killer.speed[1] / 100)
  +
note = killer.speed[2]
  +
end
  +
  +
result = speedPercent .. " % <b>" .. bar .. "</b> " .. speedMps .. " " .. strings.mps
  +
if note ~= nil then
  +
result = result .. nl .. "(" .. note .. ")"
  +
end
  +
  +
return result
  +
end
  +
  +
function resolveAltSpeed(killer)
  +
local result = ""
  +
local speedMps
  +
  +
for i, altSpeed in ipairs(killer.altSpeed) do
  +
speedMps = defaultSpeed * (altSpeed[1] / 100)
  +
  +
result = result .. altSpeed[1] .. " % <b>" .. bar .. "</b> " .. speedMps .. " " .. strings.mps
  +
if altSpeed[2] ~= nil then
  +
result = result .. pg .. "(" .. altSpeed[2] .. ")"
  +
end
  +
  +
if i < #killer.altSpeed then
  +
result = result .. "<hr>" --.. nl .. nl
  +
end
  +
end
  +
  +
return result
  +
end
  +
  +
function resolveTerrorRadius(killer)
  +
result = ""
  +
  +
if type(killer.radius) == "number" then
  +
return killer.radius .. " " .. strings.metres
  +
elseif type(killer.radius) == "table" then
  +
for i, radius in ipairs(killer.radius) do
  +
if radius[3] ~= nil then --open span with title hover
  +
result = result .. '<span class = "valueTooltip" title = "' .. radius[3] .. '">'
  +
end
  +
result = result .. radius[1] --metres value
  +
if radius[2] ~= nil then --note for alt speed, if there is a note for the speed the abbreviation for metres is used instead of full name
  +
result = result .. strings.m .. " (" .. radius[2] .. ")"
  +
else
  +
result = result .. " " .. strings.metres
  +
end
  +
if radius[3] ~= nil then --close span hover
  +
result = result .. '</span>'
  +
end
  +
if i < #killer.radius then
  +
result = result .. nl .. nl
  +
end
  +
end
  +
end
  +
return result
  +
end
  +
  +
function resolveHeight(killer)
  +
if killer.height == 'T' then return strings.tall
  +
elseif killer.height == 'A' then return strings.avg
  +
else return strings.err
  +
end
 
end
 
end
   
Linia 29: Linia 310:
 
 
 
result = result .. "<div style=\"display: inline-block; text-align:center; margin: 10px\">[[" .. name .. "]] - " .. killer.name
 
result = result .. "<div style=\"display: inline-block; text-align:center; margin: 10px\">[[" .. name .. "]] - " .. killer.name
result = result .. "[[File:" .. fileName .. ".png|center|frameless|link=" .. killer.name .. "]]</div>"
+
result = result .. "[[" .. cstr.file .. fileName .. ".png|center|frameless|link=" .. strings.the .. " " .. killer.name .. "]]</div>"
   
 
end
 
end
Linia 42: Linia 323:
 
local fileName
 
local fileName
   
result = result .. "<div class=\"fpbox\" id=\"fpkiller\" style=\"text-align: center;\">"
+
result = result ..
  +
'<div class = "fpbox" id = "fpkiller" style = "text-align: center;">' ..
result = result .. "<div class=\"heading\">The [[Zabójcy]] [[File:IconHelpLoading killer.png|32px]]</div>"
 
  +
'<div class = "heading">' .. strings.the .. space .. '[[' .. strings.killers .. ']] [[' .. cstr.file .. 'IconHelpLoading killer.png|32px]]</div>' ..
result = result .. "<div class=\"fplinks\">"
 
  +
'<div class = "fplinks charSection">'
 
for i, killer in ipairs(killers) do
 
for i, killer in ipairs(killers) do
  +
 
 
fileName = resolveKillersPortraitFileNameById(killer.id)
 
fileName = resolveKillersPortraitFileNameById(killer.id)
 
 
  +
result = result ..
result = result .. "<div class=\"fplink plainlinks image\"><div class=\"box\"><div class=\"row\"><div class=\"cell\">"
 
  +
'<div class = "fplink charMainPageBox plainlinks image"><div class="box"><div class="row"><div class="cell">' ..
result = result .. "<div class=\"image\">[[File:" .. fileName .. ".png|link=" .. killer.name .. "]]</div>"
 
result = result .. "<div class=\"link\">[[The " .. killer.name .. "]]</div></div></div></div></div>"
+
'<div class = "image">[[' .. cstr.file .. fileName .. '.png|link=' .. strings.the .. space .. killer.name .. ']]</div>' ..
  +
'<div class = "charLink killerLink link">[[' .. strings.the .. space .. killer.name .. ']]</div>' ..
  +
'<div class = "charPerkBox">' .. resolveCharPerksMainPage(killer) .. '</div>' ..
  +
'</div></div></div></div>'
 
end
 
end
result = result .. "</div>"
+
result = result ..
result = result .. "</div>"
+
"</div>" ..
  +
"</div>"
   
  +
return result
  +
end
  +
  +
function resolveCharPerksMainPage(character)
  +
local mPerks = require("Module:Perks")
  +
local result = ''
  +
local perkList = mPerks.getPerksByCharacter(character)
  +
  +
utils.sortPerksByLevel(perkList)
  +
for _, perk in ipairs(perkList) do
  +
result = result .. '[[' .. cstr.file .. mPerks.getTeachablePerkIcon(perk) .. '|link=' .. perk.name .. '|42px]]'
  +
end
  +
 
return result
 
return result
 
end
 
end
   
 
function resolveKillersPortraitFileNameById(id)
 
function resolveKillersPortraitFileNameById(id)
i = getKillerIndexById(id)
 
 
local fileConst = "_charPreview_portrait"
 
local fileConst = "_charPreview_portrait"
 
local fileName
 
local fileName
 
 
fileName = getFileNameFromTableById(id)
+
fileName = getFileNameFromTableById(id) --get custom name from table
if not isValidFileName(fileName) then --Szukanie nowych nazw plików
+
if not utils.isValidFileName(fileName) then --K{ID}_charPreview_portrait
fileName = resolveNewInitialsByIndex(i) .. fileConst
+
fileName = "K" .. string.format("%02d", id) .. fileConst
end
 
if not isValidFileName(fileName) then --Szukanie starych nazw plików
 
mw.log("File not found. Looking further...")
 
fileName = getKillersInitialsByIndex(i) .. fileConst
 
 
end
 
end
if not isValidFileName(fileName) then --Plik nie został znaleziony
+
if not utils.isValidFileName(fileName) then --File not Found
fileName = "UnknownKiller" .. fileConst
+
fileName = strings.unknownKiller .. fileConst
 
end
 
end
  +
 
fileName = fileName
 
 
mw.log(fileName)
 
mw.log(fileName)
 
return fileName
 
return fileName
end
 
 
function isValidFileName(name)
 
return not (name == "" or not mw.title.new("File:" .. name .. ".png").exists)
 
 
end
 
end
   
Linia 88: Linia 377:
 
mw.log(id)
 
mw.log(id)
 
for j, sImage in ipairs(killerImages) do
 
for j, sImage in ipairs(killerImages) do
if sImage.id == id then
+
if sImage.id == id and sImage.preview ~= nil then
 
return sImage.preview
 
return sImage.preview
 
end
 
end
Linia 95: Linia 384:
 
end
 
end
   
function resolveNewInitialsByIndex(i)
+
function getKillerListWithPerks()
  +
local perkTable = {}
if killers[i] == nil then
 
  +
for _,perk in ipairs(perks) do
return ""
 
  +
if perk.character ~= nil and perk.charType == 'K' then
end
 
  +
if perkTable[perk.character] == nil then
local k = killers
 
  +
perkTable[perk.character] = {}
local initials = getKillersInitialsByIndex(i)
 
  +
end
local dlcCodeName =""
 
  +
perkTable[perk.character].id = perk.character
if k[i].dlc ~= nil and dlcs[k[i].dlc] ~= nil then
 
  +
perkTable[perk.character][#perkTable[perk.character]+1] = perk
dlcCodeName = getDlcById(k[i].dlc).codeName
 
  +
end
 
end
 
end
 
 
  +
return perkTable
local dlcInitial = dlcCodeName:match("^(%S).*$") or "A" --A jest dla postaci z podstawowej gry które nie mają DLC albo kryptonimu DLC
 
 
mw.log(dlcInitial .. "K " .. initials)
 
return dlcInitial .. "K " .. initials
 
 
end
 
end
   
function getKillersInitialsByIndex(i)
+
function p.resolveKillersEntries()
  +
local perkTable = getKillerListWithPerks()
if killers[i] == nil then
 
  +
local result = ""
return ""
 
end
 
 
 
  +
result = result .. '<div style = "display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center;">' .. nl
local firstLetter, secondLetter
 
 
 
  +
for _, trio in ipairs(perkTable) do
firstLetter, secondLetter = killers[i].name:match("^(%S)(%S).*$") --could be merged but I keep it separated for case of need
 
  +
result = result .. '<div class = "entryTable">' .. nl ..
 
  +
'{| class = "wikitable"' .. nl
return string.upper(firstLetter .. secondLetter)
 
  +
end
 
  +
killer = p.getKillerById(trio.id)
 
  +
result = result .. '|+ ' .. killer.name .. nl ..
function getDlcById(id)
 
  +
ntl .. nl ..
for _, dlc in ipairs(dlcs) do
 
  +
'| rowspan = 3 | [[' .. cstr.file .. resolveKillerPortraitImageFileName(killer) .. '.png|99px|link=' .. killer.name .. ']]' .. nl
if dlc.id == id then return dlc end
 
  +
utils.sortPerksByLevel(trio)
  +
for i, perk in ipairs(trio) do
  +
result = result .. '! [[' .. cstr.file .. perkImg.main(perk.techName or perk.name) .. '|33px]]' .. nl ..
  +
'! [[' .. perk.name .. ']]' .. nl ..
  +
'| ' .. utils.clr(perk.level, 6) .. nl
  +
if i < #trio then
  +
result = result .. ntl .. nl
  +
end
  +
end
  +
result = result .. '|}' .. nl ..
  +
'</div>' .. nl
 
end
 
end
  +
  +
result = result .. '</div>' .. nl
  +
  +
mw.log(result)
  +
--mw.log(mw.dumpObject(perkTable))
  +
return result
 
end
 
end
   

Aktualna wersja na dzień 10:12, 11 lis 2021


local p = {}
local data = require("Module:Datatable")
local mathOps = require("Module:MathOps")
local utils = require("Module:Utils")
local prkz = require("Module:Datatable/Perks")
local perkImg = require("Module:PerkImage")
local str = require("Module:Strings")
local frame = mw.getCurrentFrame()
local defaultSpeed = 4 --m/s | 100%

local strings = {
	file = "Plik",
	killers = "Zabójcy",
	the = "",
	unknownKiller = "UnknownKiller",
	realName = "Nazwa",
	noName = "Brak", --When the killer doesn't have the real name (ex. Demogorgon)
	altName = "Alias",
	gender = "Płeć",
	nationality = "Narodowość",
	realm = "Lokacja", --link
	power = "Moc", --link
	powerType = "Typ Mocy [[Atak|Ataku]]",
	spAttackTrue = "Specjalny Atak",
	spAttackFalse = "Podstawowy Atak",
	weapon = "Broń",
	speed = "Prędkość Ruchu", --iconlink
	altSpeed = "Alternatywna Prędkość ruchu",
	metres = "metrów",
	m = "m", --abbreviation of metres
	terror = "Zasięg Terroru", --iconlink
	lullabyRadius = "Zasięg [[Kołysanka|Kołysanki]]",
	height = "Wzrost", --image
	tall = "Wysoki",
	avg = "Średni",
	dlc = "DLC",
	actor = "Aktor Głosowy",
	breathing = "Oddech",
	altBreathing = "Alternatywny Oddech",
	menuMusic = "Muzyka Menu",
	terrorMusic = "Muzyka Zasięgu Terroru",
	lullaby = "Kołysanka",
	lullabies = "Kołysanki",

	mps = "m/s",
	err = "Error"
}

function p.getCountOfKillers()
	return utils.getCount("killer")
end

function p.getKillerById(id)
	for _, killer in ipairs(killers) do
		if killer.id == id then return killer end
	end
	return nil
end

function getKillerIdByName(name) 
	for _, killer in ipairs(killers) do
		if killer.realName ~= nil then
			if killer.realName == name then
				return killer.id
			end
		else
			if killer.name == name then -- ex.Demogorgon without a real name
				return killer.id
			end
		end
	end
	
	return 0
end

function p.resolveKillerCharTable(name)
	local dlcs = require("Module:DLCs")
	name = utils.resolveParameter(name)
	killerId = getKillerIdByName(name)
	killer = utils.getCharacterById(killerId, killers)
	reuslt = ""
	
	if type(killer) ~= "table" then return killer end
	
	result = 
	'{| class = "infoboxtable"' .. nl ..
	ntl ..' class = "infoboxTitle" | ' .. nl ..
	'! class = "center bold" colspan = 2 | ' .. strings.the .. ' ' .. killer.name .. nl ..
	ntl .. nl ..
	
--	'<tabber>' ..
--	'|-|First=' ..
--	'First tab sample text.' ..
--	'|-|Second=' ..
--	'Second tab content goes here. ' ..
--	'|-|Third Tab Title=' ..
--	'Third tab content goes here.' ..
--	'</tabber>' ..

	'! class = "center" colspan = 2 | [[' .. cstr.file .. resolveKillerPortraitImageFileName(killer) .. '.png|150px]]' .. nl ..
	ntl .. nl
	if killer.realName ~= nil then
		result = result .. '| class = "titleColumn" | ' .. strings.realName .. ' || class = "valueColumn" | ' .. (killer.realName or strings.noName) .. nl .. ntl .. nl
	end
	if killer.altName ~= nil then
		result = result .. '| class = "titleColumn" | ' .. strings.altName .. ' || class = "valueColumn italic" | ' .. resolveAltName(killer) .. nl .. ntl .. nl
	end
	result = result ..
	'| class = "titleColumn" | ' .. strings.gender .. ' || class = "valueColumn" | ' .. utils.resolveGender(killer.gender) .. nl ..
	ntl .. nl ..
	'| class = "titleColumn" | ' .. strings.nationality .. ' || class = "valueColumn" | ' .. killer.nationality .. nl ..
	ntl .. nl
	if killer.realm ~= nil or killer.dlc ~= nil then
		local killerRealm = resolveKillerRealm(killer)
		if killerRealm ~= 0 then
			result = result .. '| class = "titleColumn" | ' .. strings.realm .. ' || class = "valueColumn" | [[' .. killerRealm .. ']] ' .. nl .. ntl .. nl
		end
	end
	result = result ..
	'| class = "titleColumn" | ' .. strings.power .. ' || class = "valueColumn" | [[' .. killer.power .. ']]' .. nl ..
	ntl .. nl
	if killer.specialAttack ~= nil then
		result = result .. '| class = "titleColumn" | ' .. strings.powerType .. ' || class = "valueColumn" | ' .. resolvePowerAttack(killer) .. nl .. ntl .. nl
	end
	result = result ..
	'| class = "titleColumn" | ' .. strings.weapon .. ' || class = "valueColumn" | [[' .. killer.weapon .. ']]' .. nl ..
	ntl .. nl ..
	'| class = "titleColumn" | ' .. strings.speed .. ' || class = "valueColumn" | ' .. resolveKillerSpeed(killer) .. nl ..
	ntl .. nl
	if killer.altSpeed ~= nil then
		result = result .. '| class = "titleColumn" | ' .. strings.altSpeed .. ' || class = "valueColumn" | ' .. resolveAltSpeed(killer) .. nl .. ntl .. nl
	end
	result = result ..
	'| class = "titleColumn" | ' .. strings.terror .. ' || class = "valueColumn" | ' .. resolveTerrorRadius(killer) .. nl ..
	ntl .. nl ..
	'| class = "titleColumn" | ' .. strings.height .. ' || class = "valueColumn" | ' .. resolveHeight(killer) .. nl ..
	ntl .. nl
	if killer.dlc ~= nil then
		result = result .. '| class = "titleColumn" | ' .. strings.dlc .. ' || class = "valueColumn" | [[' .. dlcs.getDlcById(killer.dlc).name .. ']] ' .. nl .. ntl .. nl
	end
	result = result ..
	'| class = "titleColumn" | ' .. strings.actor .. ' || class = "valueColumn" | ' .. (killer.actor or strings.uknownActor) .. nl ..
	--TODO Check all music existence, this should be in separate table, Twinsuse Twins as a reference
	ntl .. nl ..
	'| class = "titleColumn center" colspan = 2 | ' .. strings.breathing .. nl ..
	ntl .. nl ..
	'| class = "valueColumn" | ' .. "Breathing" .. nl ..
	ntl .. nl ..
	'| class = "titleColumn center" colspan = 2 | ' .. strings.menuMusic .. nl ..
	ntl .. nl ..
	'| class = "valueColumn" | ' .. "Menu Music" .. nl ..
	ntl .. nl ..
	'| class = "titleColumn center" colspan = 2 | ' .. strings.terrorMusic .. nl ..
	ntl .. nl ..
	'| class = "valueColumn" | ' .. "Terror Radius Music" .. nl ..
	ntl .. nl ..
	'| class = "titleColumn center" colspan = 2 | ' .. strings.lullaby .. nl ..
	ntl .. nl ..
	'| class = "valueColumn" | ' .. "Lullaby" .. nl ..
	'|}'
	
	
	mw.log(result)
	return result
	
	
end

function resolveKillerPortraitImageFileName(killer)
	local fileConst = "_charSelect_portrait"
	return "K" .. string.format("%02d", killer.id) .. fileConst
end

function resolveAltName(killer)
	if type(killer.altName) == "string" then return '"' .. killer.altName .. '"'
	elseif type(killer.altName) == "table" then
		local result = ""
		for i, name in ipairs(killer.altName) do
			result = result .. '"' .. name .. '"'
			if i < #killer.altName then 
				result = result .. nl
			end
		end
		return result
	end
	
	return strings.err
end

function resolvePowerAttack(killer)
	result = ""
	
	if killer.specialAttack then 
		result = strings.spAttackTrue
	else
		result = strings.spAttackFalse
	end
	
	if killer.altAttackNote ~= nil then
		result = result .. nl .. "(" .. killer.altAttackNote .. ")"
	end
	
	return result
end

function resolveKillerRealm(killer)
	if killer.dlc == nil then
		for _, realm in ipairs(realms) do
			if realm.id == killer.realm then return realm.name end
		end
	else
		for _, realm in ipairs(realms) do
			if type(realm.dlc) == "number" and killer.dlc == realm.dlc then return realm.name
			elseif type(realm.dlc) == "table" then
				for i, dlc in ipairs(killer) do
					if dlc.id == dlc[i] then return realm.name end
				end
			end
		end
	end
	return 0
end

function resolveKillerSpeed(killer)
	local speedPercent = 0
	local speedMps = 0
	local note
	local result
	
	if type(killer.speed) == "number" then
		speedPercent = killer.speed
		speedMps = defaultSpeed * (killer.speed / 100) --speed is in percentage
	else --so the killer speed is table
		speedPercent = killer.speed[1]
		speedMps = defaultSpeed * (killer.speed[1] / 100)
		note = killer.speed[2]
	end
	
	result = speedPercent .. " % <b>" .. bar .. "</b> " .. speedMps .. " " .. strings.mps
	if note ~= nil then
		result = result .. nl .. "(" .. note .. ")"
	end
	
	return result
end

function resolveAltSpeed(killer)
	local result = ""
	local speedMps
	
	for i, altSpeed in ipairs(killer.altSpeed) do
		speedMps = defaultSpeed * (altSpeed[1] / 100) 
		
		result = result .. altSpeed[1] .. " % <b>" .. bar .. "</b> " .. speedMps .. " " .. strings.mps
		if altSpeed[2] ~= nil then
			result = result .. pg .. "(" .. altSpeed[2] .. ")"
		end
		
		if i < #killer.altSpeed then 
			result = result .. "<hr>" --.. nl .. nl
		end
	end
	
	return result
end

function resolveTerrorRadius(killer)
	result = ""
	
	if type(killer.radius) == "number" then
		return killer.radius .. " " .. strings.metres
	elseif type(killer.radius) == "table" then
		for i, radius in ipairs(killer.radius) do
			if radius[3] ~= nil then --open span with title hover
				result = result .. '<span class = "valueTooltip" title = "' .. radius[3] .. '">'
			end
			result = result .. radius[1] --metres value
			if radius[2] ~= nil then --note for alt speed, if there is a note for the speed the abbreviation for metres is used instead of full name
				result = result .. strings.m .. " (" .. radius[2] .. ")"
			else
				result = result .. " " .. strings.metres
			end
			if radius[3] ~= nil then --close span hover
				result = result .. '</span>'
			end
			if i < #killer.radius then 
				result = result .. nl .. nl
			end
		end
	end
	return result
end

function resolveHeight(killer)
	if		killer.height == 'T'	then return strings.tall
	elseif	killer.height == 'A'	then return strings.avg
	else								 return strings.err
	end
end

function p.resolveKillersTable()
	local result = ""
	local name
	local fileName

	result = result .. "<div style=\"color: #fff;\">"
	for i, killer in ipairs(killers) do
		name = killer.shortName or killer.realName or killer.name
		fileName = resolveKillersPortraitFileNameById(killer.id)
		
		result = result .. "<div style=\"display: inline-block; text-align:center; margin: 10px\">[[" .. name .. "]] - " .. killer.name
		result = result .. "[[" .. cstr.file .. fileName .. ".png|center|frameless|link=" .. strings.the .. " " .. killer.name .. "]]</div>"

	end
	result = result .. "</div>"

	return result
end

function p.resolveKillersTableMainPage()
	local result = ""
	local name
	local fileName

	result = result .. 
		'<div class = "fpbox" id = "fpkiller" style = "text-align: center;">' ..
		'<div class = "heading">' .. strings.the .. space .. '[[' .. strings.killers .. ']] [[' .. cstr.file .. 'IconHelpLoading killer.png|32px]]</div>' ..
		'<div class = "fplinks charSection">'
	for i, killer in ipairs(killers) do

		fileName = resolveKillersPortraitFileNameById(killer.id)
		
		result = result .. 
		'<div class = "fplink charMainPageBox plainlinks image"><div class="box"><div class="row"><div class="cell">' ..
			'<div class = "image">[[' .. cstr.file .. fileName .. '.png|link=' .. strings.the .. space .. killer.name .. ']]</div>' ..
			'<div class = "charLink killerLink link">[[' .. strings.the .. space .. killer.name .. ']]</div>' .. 
			'<div class = "charPerkBox">' .. resolveCharPerksMainPage(killer) .. '</div>' ..
		'</div></div></div></div>'
	end
	result = result .. 
		"</div>" ..
		"</div>"

	return result
end

function resolveCharPerksMainPage(character)
	local mPerks = require("Module:Perks")
	local result = ''
	local perkList = mPerks.getPerksByCharacter(character)
	
	utils.sortPerksByLevel(perkList)
	for _, perk in ipairs(perkList) do
		result = result .. '[[' .. cstr.file .. mPerks.getTeachablePerkIcon(perk) .. '|link=' .. perk.name .. '|42px]]'
	end
	
	return result
end

function resolveKillersPortraitFileNameById(id)
	local fileConst = "_charPreview_portrait"
	local fileName
	
	fileName = getFileNameFromTableById(id) --get custom name from table
	if not utils.isValidFileName(fileName) then --K{ID}_charPreview_portrait
		fileName = "K" .. string.format("%02d", id) .. fileConst
	end
	if not utils.isValidFileName(fileName) then --File not Found
		fileName = strings.unknownKiller .. fileConst
	end

	mw.log(fileName)
	return fileName
end

function getFileNameFromTableById(id)
	mw.log(id)
	for j, sImage in ipairs(killerImages) do
		if sImage.id == id and sImage.preview ~= nil then
			return sImage.preview
		end
	end
	return ""
end

function getKillerListWithPerks()
	local perkTable = {}
	for _,perk in ipairs(perks) do
		if perk.character ~= nil and perk.charType == 'K' then
			if perkTable[perk.character] == nil then
				perkTable[perk.character] = {}
			end
			perkTable[perk.character].id = perk.character
			perkTable[perk.character][#perkTable[perk.character]+1] = perk
		end
	end
	
	return perkTable
end

function p.resolveKillersEntries()
	local perkTable = getKillerListWithPerks()
	local result = ""
	
	result = result .. '<div style = "display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center;">' .. nl
	
	for _, trio in ipairs(perkTable) do
		result = result .. '<div class = "entryTable">' .. nl ..
		'{| class = "wikitable"' .. nl
		
		killer = p.getKillerById(trio.id)
		result = result .. '|+ ' .. killer.name .. nl ..
		ntl .. nl ..
		'| rowspan = 3 | [[' .. cstr.file .. resolveKillerPortraitImageFileName(killer) .. '.png|99px|link=' .. killer.name .. ']]' .. nl
		utils.sortPerksByLevel(trio)
		for i, perk in ipairs(trio) do
			result = result .. '! [[' .. cstr.file .. perkImg.main(perk.techName or perk.name) .. '|33px]]' .. nl ..
			'! [[' .. perk.name .. ']]' .. nl ..
			'| ' .. utils.clr(perk.level, 6) .. nl
			if i < #trio then
				result = result .. ntl .. nl
			end
		end
		result = result .. '|}' .. nl ..
		'</div>' .. nl
	end
	
	result = result .. '</div>' .. nl
	
	mw.log(result)
	--mw.log(mw.dumpObject(perkTable))
	return result
end

return p