Dead by Daylight Wiki
Advertisement

The Mgła fogging up the trial grounds

„Mgła” jest powtarzającym się elementem każdej próby Dead by Daylight IconHelp DBDlogo.png.


Opis[]

Zarówno w przypadku Zabójców, jak i Ocalałych, Mgła dodaje niepewności w lokalizacji Gracza i jego otoczeniu, dzięki czemu Ocaleńcy mogą próbować kryć się na widoku i uciekać przed Zabójcą, ale także czyni go idealnym do ukrycia Zabójców, aby zbliżyć się do niczego niepodejrzewającej ofiary. To bardzo ambiwalentna funkcja.

Gęstość[]

Gęstość Mrocznej Mgły można zmienić za pomocą „Odczynnika” Darów Dary}}.

Czysty Odczynnik}} Czysty Odczynnik Nieznacznie rozrzedza Mroczną Mgłę.

"Mgła napływa i więzi wszystko w swym gęstym szaleństwie. Nie ma tu drogi ucieczki, nie ma tu żadnego schronienia. Można się jedynie schować w czystych wodach stawu zagubionego w lesie." — Nieznany Autor, Notatnik

Słaby Odczynnik}} Słaby Odczynnik nieznacznie zagęszcza Mroczną Mgłę.

"Stoję sparaliżowany na zimnie, a śmierć wisi nade mną."

Mglisty Odczynnik}} Mglisty Odczynnik Znacznie zagęszcza Mroczną Mgłę.

"Ta Mgła jest pociągająca, hipnotyzująca. Uwielbiam ją, ale jednocześnie się jej boję." — Szkicownik Donny

Mroczny Odczynnik}} Mroczny Odczynnik Ogromnie zagęszcza Mroczną Mgłę.

"Mgła zdaje się chronić nas przed bestią, ale jest to trucizna, rak wypełniający nas mrokiem i szaleństwem." — Autor nieznany, Notatnik


Warunki Łączenia się Darów Dary}}[]

Odczynniki można łączyć dowolnie, ponieważ wszystkie się łączą. Możliwe kombinacje i wynikające z ich gęstości mgły to:

Combination Thickness
Czysty odczynnik + Słaby Odczynnik Nieco zmniejsza Mgłę.
Czysty odczynnik + Czysty Odczynnik Nieznacznie zwiększa Mgłę.
Czysty odczynnik + Mglisty Odczynnik Umiarkowanie zwiększa Mgłę.
Czysty odczynnik + Mroczny Odczynnik Znacznie zwiększa Mgłę.

Gallery[]

Czysty Odczynnik FulliconFavors clearReagent.png
ClearReagentEffects.jpg
Domyślna Gęstość
MistAndMoonlightDefault.jpg
Słaby Odczynnik FulliconFavors faintReagent.png
FaintReagentEffects.jpg
Mglisty Odczynnik FulliconFavors hazyReagent.png
HazyReagentEffects.jpg
Mroczny Odczynnik FulliconFavors murkyReagent.png
MurkyReagentEffects.jpg


Elementy na Mapie
IconStatusEffects sleepPenalty.png Budziki IconPowers trap.png Pułapki na Niedźwiedzie Dbd-gameplay-crate.png Skrzynie IconPerks spiesFromTheShadows.png Wrony
IconFavors murkyReagent.png Mgła IconHelp exitGates.png Bramy Wyjściowe IconHelpLoading generators.png Generatory IconHelpLoading hatch.png Właz
IconHelpLoading hook.png Haki IconHelp jigsawBoxes.png Skrzynie Jigsawa IconHelp lockers.png Szafki IconFavors quarterMoonBouquet.png Światło Księżyca
IconHelp pullDown.png Palety IconHelp poolsOfDevotion.png Wody Pobożności IconHelpLoading totem.png Totemy IconHelp window.png Okna
IconHelp breakableDoors.png Ściany IconHelp cagesOfAtonement.png Klatki Odkupienia QuestIcons glyph.png Glify
Advertisement