Dead by Daylight Wiki
Advertisement
IconHelp cagesOfAtonement.png

Klatki OdkupieniaElementem na Mapie występującymi w Dead by Daylight IconHelp DBDlogo.png, dodanym w Aktualizacji 4.0.0 razem z Katem Kat}}.


Opis[]

Klatka Odkupienia.

Klatki Odkupienia są przejawem specjalnej zdolności Kata: powaleni Ocalali cierpiący na Udrękę po wejściu w kontakt ze Szlakiem Udręki pozostawionym przez Rytuał Sądu IconPowers ritesOfJudgement.png mogą zostać wysłani do Klatki Odkupienia jako alternatywa dla zwykłego Haka Haki}}.


Mechanika[]

Klatki Odkupienia działają inaczej niż Haki: podczas gdy zwiększają postępy w procesie Poświęcenia i wywołują związane z nimi zdarzenia Ofiary Punkty Krwi, nie są uważane za Haki w innych mechanikach gry, powodując, że wszelkie profity wymagające interakcji z hakiem, aby wywołać ich efekty, ignorują interakcję z Klatki Odkupienia.

Przykładem tego są perki, takie jak Życie na Kredyt IconPerks borrowedTime.png, Wybawienie IconPerks deliverance.png, Barbecue i Chilli IconPerks barbecueAndChilli.png i tak dalej.

Dary Memento Mori IconHelp mementoMori.png działają z Klatką Odkupienia, ponieważ te Dary wymagają, aby postęp Ofiary Ocalałego zwiększył się o jeden poziom, aby móc ich zabić.


Pojawianie Się[]

Klatka Odkupienia będzie pojawiać się możliwe jak najdalej od Kata. Jeśli Kat wejdzie w bliskie sąsiedztwo „Klatki Odkupienia” i pozostanie tam przez krótki czas, uwięziony Ocalały przeniesie się w inne miejsce na Mapie.

Ta mechanika została wybrana, aby zapobiec nadmiernemu kampieniu uwięzionych Ocalałych przez Kata, ze względu na nieodłączną przewagę Klatek Odkupienia, które nie aktywują Perków opartych na interakcję z Hakiem, które mogłyby temu przeciwdziałać.


Lista Zmian[]

Aktualizacja 4.0.2[]

  • Kat już więcej nie widzi Aury Aura}} Klatek Odkupienia.
  • Dodano mechanikę zmienia lokalizacji Klatek Odkupienia.


Ciekawostki[]

  • Podobnie do Budzików Budziki}} i Wód Pobożności Wody Pobożności}}, działania Klatek Odkupienia nie zostają zmienione przez Rzeczy do odblokowania.
  • Klatki Odkupienia mają zestaw 6 losowo wybranych miejsc, ale jest one z góry określone na początku Rozgrywki, dzięki temu mogą natychmiastowo pojawić się, gdy Ocalały zostanie wysłany do niego przez Kata.
  • Na Aury Klatek Odkupienia nie mają wpływu efekty Oślepienia Oślepienie}}.


Galeria[]


Elementy na Mapie
IconStatusEffects sleepPenalty.png Budziki IconPowers trap.png Pułapki na Niedźwiedzie Dbd-gameplay-crate.png Skrzynie IconPerks spiesFromTheShadows.png Wrony
IconFavors murkyReagent.png Mgła IconHelp exitGates.png Bramy Wyjściowe IconHelpLoading generators.png Generatory IconHelpLoading hatch.png Właz
IconHelpLoading hook.png Haki IconHelp jigsawBoxes.png Skrzynie Jigsawa IconHelp lockers.png Szafki IconFavors quarterMoonBouquet.png Światło Księżyca
IconHelp pullDown.png Palety IconHelp poolsOfDevotion.png Wody Pobożności IconHelpLoading totem.png Totemy IconHelp window.png Okna
IconHelp breakableDoors.png Ściany IconHelp cagesOfAtonement.png Klatki Odkupienia QuestIcons glyph.png Glify
Advertisement