Dead by Daylight Wiki
Advertisement

Dziwny Stempel to Rzadki dodatek do Mapy.

Ikona Opis
FulliconAddon oddStamp Pieczęć wyciosana z wytrzymałego, jasnego drewna. Tekst znajdujący się u podstawy pieczęci jest niezrozumiały: "kw'zvre'od". Może być użyta wraz z mapą.
  • Znacząco zwiększa zasięg odczytywania aur przez mapę.

Ciekawostki[ | ]

  • Zwiększa zasięg o 12 metrów.
Advertisement