Dead by Daylight Wiki
Advertisement

Dziwna Żarówka to Ultra Rzadki dodatek do Latarki.

Ikona Opis
FulliconAddon oddBulb Ciężka, nieprzezroczysta żarówka nieznanego pochodzenia, która emituje słabe światło nawet wtedy, gdy jest wyłączona.
  • Ogromnie zwiększa jasność światła Latarki.
  • Ogromnie zwiększa czas trwania Oślepienia.
  • Nieznacznie zwiększa prędkość zużywania się Latarki.

Ciekawostki[ | ]

  • Zwiększa jasność o 50 %.
  • Skraca czas potrzebny do oślepienia o 25 %.
  • Skraca czas potrzebny do zniszczenia widmowych pułapek o 25 %.
  • Zwiększa czas trwania oślepienia o 25 %.
  • Zwiększa prędkość zużywania się o 12 %.
Advertisement