Dead by Daylight Wiki
Advertisement
Regulamin wzorowany na Angielskiej Dead by Daylight Wiki

Aby chronić wiki Dead by Daylight przed spamem i niepotrzebnymi przedmiotami, prosimy o przestrzeganie kilku zasad podczas edytowania i tworzenia stron:


§1 Dead by Daylight EULA


§2 Postępowanie Edytorialne

 • Wandalizm, Spam i Reklama są zabronione.
 • Unikaj publikowania treści niezwiązanych z tematem.
 • Unikaj wprowadzania w błąd czytelników i innych redaktorów, upewniając się, że twój wkład w artykuły jest weryfikowalny. Nie dodawaj parodii ani żartów do artykułów.
 • Nie umieszczaj w artykułach linków ani nie osądzaj zewnętrznych filmów wideo, chyba że nie ma innego sposobu na zademonstrowanie tego zjawiska lub wideo jest oficjalne.
 • Treści zniesławiające lub fałszywe nie są tolerowane na tej Wiki.

§3 Materiały Objęte Prawami Autorskimi

 • Przesyłanie materiałów chronionych prawem autorskim, które rażąco narusza zasady dozwolonego użytku, jest niedozwolone.
  • Jeśli uważasz, że istnieje uzasadniona potrzeba wykorzystania jakiegoś obrazu chronionego prawem autorskim jako pliku dozwolonego użytku, oznacz go jako taki. Należy pamiętać, że osoba przesyłająca obraz chroniony prawami autorskimi automatycznie bierze za niego odpowiedzialność prawną.
 • Materiał na Wiki oznaczone Szablonem Copyright:Wiki został stworzony specjalnie do użytku na Wiki, a osoby, które chcą go używać do innych celów, muszą mieć wyraźną zgodę autorów.


§4 Standardy Komunikacji

 • Szanuj innych użytkowników.
 • Nękanie, zniewagi i ataki osobiste nie są tolerowane. Staraj się, aby dyskusja była jak najbardziej uprzejma.
 • Zniesławienie może skutkować zablokowaniem bez ostrzeżenia.


§5 Treść Spekulacyjna

 • Unikaj publikowania spekulacyjnych treści na Wiki. Obejmuje to również przecieki.
 • Administratorzy Wiki zastrzegają sobie prawo do usuwania wszelkich treści niepotwierdzonych przez BHVR z Wiki.


§6 Usuwanie Artykułów i Plików

 • Nie jesteśmy usługą hostingu plików. Jeśli obraz zostanie załadowany i wkrótce potem nie zostanie zintegrowany z przydatnym artykułem, zastrzegamy sobie prawo do jego usunięcia bez powiadomienia.
 • Artykuły, które nie spełniają opisanych tutaj standardów mogą również zostać usunięte.


§7 Wojny Edycyjne

 • Użytkownik nie może wykonać więcej niż trzech rewersji, w całości lub w części, do pojedynczego artykułu Dead by Daylight Wiki w ciągu 24 godzin.
  • Nie oznacza to, że wycofanie zmian trzykrotne lub mniej jest dopuszczalne.
 • Do celów obliczania wycofania zmian wyklucza się:
  • cofanie własnych zmian
  • naprawianie prostego wandalizmu
  • usuwanie postów zablokowanego użytkownika
  • cofając zmiany, wyraźnie nie dodając niczego do artykułu
  • cofanie zmian na stronach użytkowników
 • Używanie alternatywnych kont do ominięcia tej reguły jest również naruszeniem zasad.
 • W przypadku, gdy użytkownicy stopniowo cofają zmiany od siebie nawzajem więcej niż trzy razy, artykuł, którego dotyczy ten problem, zostanie zablokowany, dopóki użytkownicy nie osiągną konsensusu.
 • Konsekwencje złamania tej zasady są ustalane indywidualnie dla każdego przypadku, ale mogą skutkować blokadą, jeśli administratorzy Wiki uznają to za konieczne.


§8 Linki Zewnętrzne

 • Linki do innych Wiki i zewnętrznych stron internetowych niezwiązanych z Dead by Daylight lub BHVR są generalnie niedozwolone. Wyjątki od tej zasady są ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

§9 Wandalizm

 • Wandalizm obejmuje:
  • Usuwanie prawidłowych treści bez wyjaśnienia lub wyjaśnienia, które nie mają sensu.
  • Wysyłanie przedmiotów surowo zabronionych przez te zasady.
  • Dodawanie obraźliwych słów, terminów lub fraz do artykułów.
  • Dodawanie bełkotu/bzdur do artykułów.


§10 Blokowanie

 • Użytkownik może zostać zablokowany przez Administratorów, jeśli uznają to za konieczne.
 • Od bloków można się odwołać, jeśli ich czas trwania nie przekracza jednego miesiąca. Można to zrobić na kilka sposobów:
  • Na ich stronie dyskusji, jeśli jest odblokowana
  • Kontaktując się z Administratorem
  • Na Serwerze Discord Wiki


§11 Zasady Dotyczące Nazwy Użytkownika

 • Obraźliwe, wprowadzające w błąd lub w inny sposób niedopuszczalne nazwy użytkownika są niedozwolone i będą blokowane na czas nieokreślony, dopóki nazwa użytkownika nie zostanie zmieniona.
  • W związku z tym użytkownik powinien odwołać się na swojej stronie dyskusji po zmianie nazwy użytkownika.


§12 Alternatywne Konta

 • Generalnie odradza się prowadzenie więcej niż jednego konta.
 • Nadużywanie kont alternatywnych nie będzie tolerowane.


§13 Sugestie Dotyczące Nowych Zasad

 • Użytkownicy mogą zasugerować nowe zasady, dodając je do strony dyskusji w tym artykule.
 • Po zweryfikowaniu drobnej sugestii Administratorzy Wiki będą nad nią głosować. Główne zasady będą głosowane przez Administratorów Wiki i Społeczność Wiki.
  • Jeśli drobne sugestie przejdą jednogłośnie, zostaną natychmiast ratyfikowane i przyjęte.
  • Jeśli przejdą zwykłą większością głosów lub jeśli liczba głosów będzie równa, Społeczność Wiki otrzyma ostateczny głos w tej sprawie.
 • Zasady mogą zostać zawetowane przez administratorów Wiki.


Proszę zanotować: Zapoznaj się z tym Przewodnik po Stylu Wiki, aby uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące formatowania artykułów.


Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad.

Advertisement