Dead by Daylight Wiki
Advertisement

Ten Artykuł ma na celu dostarczenie obszernego przewodnika po stylu dla wszystkich Artykułów Wiki Dead by Daylight do naśladowania.

Chociaż Wikipedia udostępnia już bardziej ogólny przewodnik po stylu, bardziej szczegółowy przewodnik jest niezbędny w przypadku wytycznych specyficznych dla Dead by Daylight. W związku z tym zamieszczono tutaj tylko wytyczne dotyczące Dead by Daylight Wiki i jej podstawowych zasad formatowania.


Znaczenie[]

Artykuły są dozwolone w głównej przestrzeni nazw tylko wtedy, gdy spełniają poniższe kryteria. Artykuły, które nie spełniają kryteriów, mogą zostać usunięte bez uprzedzenia.

Generalne[]

 • Artykuły muszą zawierać wystarczającą ilość informacji, aby zagwarantować pełną stronę. Jeśli nie mają wystarczającej ilości treści, należy je połączyć z innymi podobnymi Artykułami.
 • Artykuły muszą w jakiś sposób odnosić się bezpośrednio do Dead by Daylight.
 • Artykuły w przestrzeni nazw Użytkownik: są wyjątkiem do powyższych punktów.

Przekierowania[]

Przekierowania są wyłączone z normalnej uwagi, ale muszą przekierowywać do Artykułu, który spełnia wytyczne dotyczące znaczenia. Przekierowania można tworzyć, jeśli pasują do jednego z poniższych punktów:

 • Alternatywna pisownia tytułu.
  • Nieprawidłowa pisownia, literówki i nieregularne formatowanie są niedozwolone.
 • Alternatywna lub skrócona nazwa, pod warunkiem, że jest powszechnie używana, np. "DS" dla "Decisive Strike". Wcześniejsze nazwy w grze lub nazwy WIP są również dozwolone, na przykład "Chuckles" w przypadku "Trapera".
 • Alternatywna wielkość liter lub forma, w tym zmiana tytułu na liczbę mnogą.


Tytuły Artykułów[]

 • Tytuły artykułów powinny być w liczbie mnogiej, aby zachować spójność.
 • Artykuły powinny mieć ogólny format nazewnictwa oparty na typie.


Pisanie[]

Ponieważ celem tej wiki jest dokumentowanie faktów, należy zawsze unikać informacji spekulacyjnych i informacji pochodzących z innych źródeł. Ogólnie rzecz biorąc, informacje nie wymagają źródeł, jeśli można je bezpośrednio zobaczyć w grze lub są w inny sposób oczywiste. Jednak inne informacje, takie jak cytaty pracowników BHVR i informacje, które nie są powszechnie znane, można uzyskać z odpowiednim odniesieniem.

Artykuły mogą być pisane zarówno w perspektywie trzeciej osoby, jak i terminami odnoszącymi się do czytelnika, chociaż w niektórych przypadkach bardziej odpowiednia jest perspektywa trzecioosobowa. Staraj się też nie używać skrótów słów. Na przykład zdania typu "Nie powinieneś umieszczać pułapek na niedźwiedzie na otwartej przestrzeni." Powinno być zapisane jako "Gracz nie powinien umieszczać pułapek na niedźwiedzie na otwartej przestrzeni."

Aby podkreślić punkty, tekst pochyły i pogrubiony powinien zostać użyty, a nie WSZYSTKIE DUŻE LITERY.

Kapitalizacja[]

Przymiotniki, przysłówki, zaimki i rzeczowniki nie powinny być pisane wielką literą, chyba że rozpoczynają nowe zdanie. Rzeczowniki, które reprezentują Elementy do Odblokowania, funkcje w Grze, Postacie, takie jak "Opalowy Żeleziec, Wezwanie Pielęgniarki i Świątynia Tajemnic" powinny być zawsze pisane wielką literą.

Kursywa[]

Każde wystąpienie "Dead by Daylight" powinno być napisane kursywą i należy użyć Szablonu IconLink. Każda nazwa gry wideo powinna być również zapisana kursywą. Na przykład: "Dungeons & Dragons".

Nagłówki Sekcji[]

Główne sekcje Artykułu powinny zaczynać się od Nagłówka Podrozdziału 2 Stopnia, (dwa znaki równości) i zwiększać o jeden stopień dla podsekcji. Nigdy nie używaj Nagłówka Podrozdziału 1 Stopnia (jeden znak równości).

Stosuj wielkość liter w zdaniu, a nie w tytule, więc tylko pierwsza litera nagłówka i nazwy własne są pisane wielką literą.

Nagłówki nie powinny zawierać linków; linki powinny być umieszczone pod spodem, na przykład "Główny Artykuł: "Szablon".

Powinny być 2 powróty karetki między Nagłówkiem Podrozdziału 2 Stopnia i 1 powrót karetki między Nagłówkiem Podrozdziału 3/4 Stopnia.
Dodatkowo między znakami równości a nazwą sekcji powinna znajdować się spacja.

Nie dodawaj pustych sekcji.

Aby uzyskać informacje o tym, które sekcje powinny być w jakiej kolejności, zobacz sekcję układ Artykułu w tym przewodniku stylistycznym.

Formatowanie Dat[]

Aby przedstawić daty na Wiki, użyj formatu DD/MM/RR. Przykład: „14 czerwca 2016 r.”.

Układ Artykułu[]

W celu zachowania spójności wszystkie Artykuły określonego typu powinny mieć ogólny układ.

 • Szablony u góry powinny być ułożone w kolejności pól informacyjnych, następnie adnotacji, a następnie pól komunikatów.
 • Wprowadzenie z ogólnym opisem i krótkim przeglądem danego artykułu.
 • Treść Artykułu, zaczynając od pierwszego nagłówka.

Bądź mądry, dodając okno komunikatu: zbyt wiele pól u góry strony lub sekcji jest nieprzydatnych i może wpływać na czytelność. Jeśli istnieje, przesuń te, które nie są potrzebne czytelnikowi, niżej na stronie, na przykład w odpowiedniej sekcji lub na samym końcu.

Przydatne Szablony[]

Aby skorzystać z szablonów, użyj dwóch nawiasów klamrowych przed i dwa po nazwie szablonu i jego parametrach
 • Clr:
  {{clr|2|Test}}
  zwróci Test.
  • Kody liczbowe można zobaczyć tutaj
 • IconLink:
  {{IconLink|Więź}}
  zwróci Więź IconPerks bond.png.
Advertisement