Dead by Daylight Wiki
Advertisement
IconHelp exitGates

Bramy są jednym z dwóch możliwych sposobów dla ocalałych do ucieczki. Pomimo tego, że bramy są widoczne od początku rozgrywki, to pozostają one w stanie dezaktywowanym dopóki 5 generatorów nie zostanie naprawionych.

Aktywowanie[ | ]

Liczba pozostałych do naprawy generatorów jest widoczna dla zabójcy oraz ocalałych w lewym, dolnym rogu ekranu. Ilość generatorów, które muszą zostać naprawione przez ocalałych, jest równa liczbie ocalałych rozpoczynających rozgrywkę plus jeden. Gdy wszystkie zostaną naprawione, brama stanie się aktywna.

Zasilanie[ | ]

Gdy odpowiednia liczba generatorów zostanie naprawiona Zabójca oraz Ocalali dostaną wskazówkę dźwiękową oraz pokaże im się lokacja Bram. Ocalały dostanie to powiadomienie na pięć sekund, a Zabójca na stałe.

Otwieranie[ | ]

Otwieranie bramy zajmuje 20 sekund. 3 czerwone lampy nad przełącznikiem do otwierania zapalają się w trakcie otwierania bramy według procentowej ilości tego, ile już otworzyliśmy (kolejno 25%/50%/75%). Jeżeli ocalały przerwie otwieranie bramy, postęp zostaje zapisany. Ocalały może uciec przez bramę nawet w trakcie czołgania.

Gdy brama jest już otwarta, zacznie się Załamanie Końcowe, które trwa równo 2 minuty. W trakcie Załamania, 3 razy zabije Gong informujący graczy ile czasu zostało. Gdy pasek czasu Załamania zostanie opróżniony, wszyscy Ocalali zostaną zabici przez Byt, nie ważne gdzie byli i co robili. Gdy zabójca zbliży się do wyjścia Byt stworzy ścianę, przez którą zabójca nie może przejść, jednak ocalali mogę przez nią swobodnie przechodzić. Ta sama ściana może się pojawić dla ocalałego, jeżeli inny ocalały wisi na haku, a zabójca używa umiejętności.

Jeśli Zabójca aktywuje umiejętność Krwawy Strażnik IconPerks bloodWarden ocalały nie może przez nią przejść.

Advertisement