Dead by Daylight Wiki
Advertisement
Opis Daru może się różnić od tego w grze z powodów opisanych tutaj.

Blond Włos to Pospolity Dodatek Dodatki do Przedmiotów}} do Mocy Wewnętrzne Zło IconPowers stalker1.

Ikona Opis Koszt
Blond Włos Pojedynczy, lekko skręcony jasny włos.
  • Nieznacznie zwiększa długość trwania Wewnętrznego Zła na poziomie III.
  • Nieznacznie zwiększa ilość punktów stalkingu wymaganych do osiągnięcia Wewnętrznego Zła na poziomie III.
3,000

IconHelp bloodpoints

Ciekawostki[ | ]

  • Zwiększa długość trwania Wewnętrznego Zła na poziomie III o 10 sekund do 70 sekund.
  • Zwiększa ilość punktów stalkingu wymaganych do osiągnięcia Wewnętrznego Zła na poziomie III o 50 %.
Advertisement