Dead by Daylight Wiki
Advertisement
Opis Daru może się różnić od tego w grze z powodów opisanych tutaj.

Żółć Plagi to Rzadki Dodatek Dodatki do Przedmiotów}} do Mocy Skażenie Zarazy IconPowers blightedCorruption.

Ikona Opis Koszt
Żółć Plagi Próbka żółci Plagi, destylowana i potraktowana mieszaniną chemikaliów.
  • Zwiększa dostępną liczbę Żetonów Pędu o 1.
5,000

IconHelp bloodpoints

Advertisement