Dead by Daylight Wiki
Advertisement
Opis Daru może się różnić od tego w grze z powodów opisanych tutaj.

"Mignięcie" - Biel to Rzadki Dodatek Dodatki do Przedmiotów}} do Mocy Zawodzący Dzwon IconPowers bell.

Ikona Opis Koszt
"Mignięcie" - Biel Symbol Kratin. Został wytłoczony białym atramentem. Reprezentuje szybkie przenikanie.
  • Ogromnie przyspiesza przechodzenie w tryb niewidzialności.
5,000

IconHelp bloodpoints

Lista zmian[ | ]

Patch 1.8.3[ | ]

  • Zwiększono rzadkość z Niepospolity FulliconAddon mudKratin na Bardzo Rzadki FulliconAddon blink-Blood.
    • W związku z tym zmieniono również dopisek Błoto na Krew.
  • Buff: przyspieszono przechodzenie w tryb niewidzialności o 50 %.

Patch 2.2.0[ | ]

  • Buff: od teraz ogromnie przyspiesza przechodzenie w tryb niewidzialności.
  • Zmniejszono rzadkość z Bardzo Rzadki FulliconAddon blink-Blood na Rzadki FulliconAddon blink-White.
    • W związku z tym zmieniono również dopisek Krew na Biel.
Advertisement